POLITICS

รมว.คมนาคม หารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ สถาบันวิจัยการขนส่งและท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JTTRI) และสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ (IHRA) เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mr. SHUKURI Masafumi (นายชุคุริ มาซะฟูมิ) ประธานสถาบันวิจัยการขนส่งและท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JTTRI) และประธานสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ (IHRA) เข้าพบ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่าง คค. และ JTTRI โดยมี นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือในประเด็นด้านความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะประเด็นความท้าทายด้านโลจิสติกส์ของอาเซียนที่นักวิจัยฝ่ายญี่ปุ่นให้ความสนใจศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งภายในประเทศ และการปรับปรุงความเชื่อมโยงของการขนส่งแต่ละสาขาที่กระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แสดงความยินดีกับการก่อตั้งสำนักงานสถาบันวิจัยการขนส่งและท่องเที่ยวญี่ปุ่นประจำภูมิภาคอาเซียน – อินเดีย (JTTRI-AIRO) ณ กรุงเทพฯ เป็นแห่งที่ 2 นอกประเทศญี่ปุ่น ต่อจากสำนักงาน JTTRI ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี

โดยเห็นว่าจะเป็นโอกาสให้นักวิจัยญี่ปุ่นสามารถ มีส่วนในการให้คำปรึกษา แนะนำ และแลกเปลี่ยนความรู้กับกระทรวงคมนาคม เพื่อการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง พร้อมกับส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางกลางโครงข่ายการขนส่งสินค้าของอาเซียนอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ JTTRI จะจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “โลจิสติกส์ของอาเซียนท่ามกลางกระแส ความแปรปรวน – ความท้าทายของภูมิภาค ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2565 โดยจะเชิญผู้บริหารและนักวิชาการจากประเทศต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นต่อ แนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ของภูมิภาค ซึ่ง คค. โดย สนข. และ ขร. มีความยินดีในความร่วมมือสนับสนุนงานสัมมนาที่จะจัดขึ้น เพื่อการนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านโลจิสติกส์ไทยอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

Related Posts

Send this to a friend