POLITICS

‘ก้าวไกล’ ทิ้งฝัน MMP ยันหนุนสูตรหาร 100 เตรียมแปรญัตติอุดช่องโหว่ ทลาย ส.ส. ปัดเศษ

วันนี้ (5 ก.ค. 65) ณ อาคารรัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงจุดยืนของพรรคก้าวไกลต่อประเด็นสูตรคำนวณ ส.ส. ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่า แม้การแปรญัตติในฝ่ายค้านเอง ก็มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งสนับสนุนสูตรหาร 100 และหาร 500 สำหรับพรรคก้าวไกลเองเคยเสนอสูตรคำนวณแบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือ MMP ซึ่งในใจความสำคัญก็มีลักษณะกับสูตรคำนวณแบบหาร 500 แต่หลังจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว การผลักดันระบบคำนวณแบบ MMP คงทำได้ยาก จึงพยายามหาทางอุดช่องโหว่ของระบบแบบหาร 100 คู่ขนานไปแทน

นายรังสิมันต์ ยังกล่าวว่า ปัญหาของระบบนี้ที่พรรคก้าวไกล หรือพรรคอนาคตใหม่เคยประสบ คือ ปัญหา ส.ส. แบบปัดเศษ ที่ตัดจำนวนเก้าอี้ ส.ส. บางส่วนของพรรคอนาคตใหม่ไป นอกจากเป็นการทำร้ายพรรคการเมืองแล้ว ยังเป็นการบิดเบือนคะแนนเสียงของประชาชนด้วย การแปรญัตติในครั้งนี้ของพรรคก้าวไกล โดยเฉพาะ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จึงพยายามเพิ่มเติมวิธีคำนวณแก้ไขปัญหา ส.ส. ปัดเศษ

“โดยจุดยืนของพรรคก้าวไกล เราก็สนับสนุนในการใช้ระบบแบบหาร 100 แต่เราก็ขอร้องที่ประชุมสภาฯ ด้วยว่า ถ้าเห็นว่าการเมืองที่ผ่านมาการคำนวณที่ผ่านมา มีปัญหา และเราปล่อยให้ กกต. เป็นคนตีความไปเอง ช่วยกันมาสนับสนุนสูตรที่คุณปกรณ์วุฒิได้แปรญัตติ เราจะได้ระบบคู่ขนานแบบปี 2540 ที่มีประสิทธิภาพ” นายรังสิมันต์ กล่าว

สำหรับกรณีที่พรรคขนาดเล็กพยายามหนุนสูตรหาร 500 นั้น จะเป็นประโยชน์ต่อพรรคก้าวไกลหรือไม่ นายรังสิมันต์ ตอบว่า ระบบที่พรรคก้าวไกลปรารถนาที่สุดคือระบบแบบ MMP ซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อพรรคก้าวไกลเท่านั้น แต่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญได้แก้ไขมาเช่นนี้ ก็ต้องว่ากันไปตามกติกา จึงคิดว่าระบบแบบหาร 100 ถูกต้องตามกติกาแล้ว และโดยส่วนตัวเชื่อว่าการลงมติในวันนี้ คงจะสนับสนุนการแก้ไขตามกรรมาธิการฯ คือหาร 100

Related Posts

Send this to a friend