POLITICS

‘ไพบูลย์’ ชี้ บัตรสองใบต้องหาร 100 เท่านั้น ยืนยัน พปชร. ยึดหลักการตามกรรมาธิการ

วันนี้ (5 ก.ค. 65) นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ดูแลด้านกฎหมาย ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) ในคณะ กมธ. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. แถลงข่าวถึงกรณีการถกเถียงสูตรคำนวณ ส.ส. ในกฎหมายเลือกตั้งใหม่

นายไพบูลย์ กล่าวว่า วันนี้ที่มาแถลงข่าวเนื่องจากมีการให้ข่าวสัมภาษณ์คลาดเคลื่อนและสับสนหลายประการ กรณีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ถ้าคำนวณโดยใช้จำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อที่มีอยู่คือ 100 คน เอามาหาร จะขัดรัฐธรรมนูญนั้น อยากจะให้เกิดความชัดเจนว่าผู้ที่กล่าวหาเช่นนั้น เท่ากับว่าไปกล่าวหาคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เนื่องจาก พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับนี้ กกต. เป็นผู้ยกร่างและเสนอแก้ไข และยังมีอำนาจกำกับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วย รวมทั้งทำให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีส่วนร่วมในการรับรองได้รับผลกระทบไปด้วย

นายไพบูลย์ กล่าวต่อไปว่า ประเด็นที่เกิดความสับสนว่าเรื่องนี้พรรคใหญ่ได้เปรียบ พรรคเล็กเสียเปรียบหรือไม่นั้น ขอเรียนว่าการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ซึ่งความเห็นให้หารด้วย 500 นั้นกรรมาธิการตีตกไป สุดท้ายสภาฯ ก็เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 91 ตามที่ปรากฏ ซึ่งในที่ประชุมก็พูดกันแล้วว่า เวลาคำนวณ ส.ส. ต้องเอาจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อเท่าที่มีตามรัฐธรรมนูญ คือ 100 เอามาหาร

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ไม่มีที่ไหนเมื่อประชาชนหย่อนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบหนึ่งเลือก ส.ส. เขต อีกหนึ่งใบเลือก ส.ส. บัญชีรายชื่อ แต่เมื่อเลือก ส.ส. บัญชีรายชื่อกลับเอาคะแนนรวม ส.ส. ทั้งสภาไปหารเพื่อให้ได้ ส.ส. พึงมี เป็นการคิดเองเออเองโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่มีหลักการของรัฐธรรมนูญรองรับ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็ยึดหลักการตามกรรมาธิการ ทุกอย่างชัดเจน และคณะกรรมาธิการจะนำเสนอยืนยันหลักการในวันนี้ด้วย

Related Posts

Send this to a friend