POLITICS

ประธาน กกต. เผย กำลังเร่งสอบกรณีคลิปเสียง ‘แรมโบ้’ ปมโควตาหวย 15 ล้านบาท

ประธาน กกต. ชี้ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เยอะเป็นเรื่องดี ได้คนเข้ามาบริหารบ้านเมือง-เผย กำลังเร่งสอบกรณีคลิปเสียง ‘แรมโบ้’ ปมโควตาหวย 15 ล้านบาท

วันนี้ (5 เม.ย. 65) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้สมัคร ส.ก.รวม 382 คน และผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 31 คน การที่มีจำนวนผู้สมัครเยอะเป็นเรื่องที่ดี แสดงว่าหลายฝ่ายให้ความสนใจต่อการเข้ามาทำหน้าที่บริหารเมือง และการเลือกตั้งทุกครั้ง ก.ก.ต.จะจัดทำเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครแต่ละคน จัดส่งถึงบ้านของประชาชนอยู่แล้ว การจดจำผู้สมัครจึงไม่น่าเป็นปัญหาอะไร ส่วนปัญหาร้องเรียนต่าง ๆ ยังไม่มีเข้ามา

ส่วนการติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครแต่ละคน ได้กำชับกับผู้สมัครทุกคนมาโดยตลอดว่าต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามอย่างเคร่งครัด โดยการติดป้ายจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ไม่กีดขวางทางสัญจร หรือการจราจร ซึ่งทางผู้อำนวยการส่วนท้องถิ่นสามารถขอให้มีการเคลื่อนย้ายหรือนำออกได้ หากว่าผู้สมัครจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ก็สามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนต่อไปได้

ส่วนกรณีคลิปเสียงโควตาหวย 15 ล้านบาทของนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กกต.จะตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นไม่ว่าจะมีผู้ร้องหรือไม่ก็ตาม หากตรวจสอบแล้วมีมูลความผิดจะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนต่อไป ขณะนี้ กกต.อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการไต่สวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ยืนยันว่าไม่ล่าช้า

นายอิทธิพร กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่ได้ฟังคลิปเสียง แต่ตามกฎหมายการเลือกตั้งห้ามใช้เงินหาเสียงเกิน 1.5 ล้านบาท หากเกินจะถือว่าเป็นมีความผิด เบื้องต้นกรณีของแรมโบ้อาจเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (1) ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใด ให้ เสนอให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ รวมถึงอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

Related Posts

Send this to a friend