POLITICS

‘ศักดิ์สยาม’ สั่งเดินหน้าต่อสู้คดีโฮปเวลล์ หลังศาลปกครองสูงสุดสั่งรื้อคดี

วันนี้ (5 มี.ค. 65) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยแนวทางดำเนินการหลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็น ให้รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่คดีโฮปเวลล์ไว้พิจารณา ว่า จากนี้จะต้องเตรียมความพร้อมเดินหน้าตามกฎหมาย โดยคำสั่งศาลในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องดี แม้จะยังไม่จบกระบวนการยุติธรรมก็ตาม เพราะเปิดโอกาสให้ภาครัฐได้ดำเนินการต่อสู้คดีใหม่ได้อีกครั้ง

นายศักดิ์สยาม ระบุว่า จะมีการนำประเด็นเรื่องอายุความของคดี , มติจากคณะรัฐมนตรี , การจดทะเบียนวัตถุประสงค์ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเรื่องการลงนามในสัญญา ที่ผู้ลงนามไม่ใช่บริษัทที่ได้รับสัมปทาน นำมาเป็นประเด็นในการต่อสู้คดี

วานนี้ (4 มี.ค. 65) ศาลปกครองสูงสุด โดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งในคดีคำร้องที่ 394 – 396/2564 ระหว่างกระทรวงคมนาคม ผู้ร้องที่ 1 และการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ร้องที่ 2 กับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้คัดค้าน ซึ่งเป็นคดีที่กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลาง ที่ไม่รับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ไว้พิจารณา ซึ่งหมายถึงศาลปกครองสูงสุด สั่งรื้อคดี โฮปเวลล์ ที่กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ต้องจ่ายค่าเสียหาย ให้เอกชนเป็นเงินประมาณ 24,000 ล้านบาท

Related Posts

Send this to a friend