POLITICS

‘ชินวรณ์’ ยันรัฐบาลไม่ยุบสภาหนีซักฟอก ม.152 นายกฯ พร้อมชี้แจง

‘ชินวรณ์’ ยันรัฐบาลไม่ยุบสภาหนีซักฟอก ม.152 นายกฯ พร้อมชี้แจง วอน ‘ฝ่ายค้าน’ ไม่เอาวาทกรรม-เรื่องส่วนตัวมาโจมตี บอก ‘ภูมิใจไทย’ ควรทำใจ หาก พ.ร.บ.กัญชาฯ เสร็จไม่ทัน

วันที่ (5 ม.ค. 66) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่อาคารรัฐสภา ภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ล่ม ระหว่างวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ ซึ่งเป็นเหตุให้กฎหมายฉบับอื่นที่รออยู่ เช่น พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม และ พ.ร.บ.คู่ชีวิต ไม่สามารถเลื่อนขึ้นมาพิจารณาได้

นายชินวรณ์ กล่าวว่า อาจให้ประธานสภาฯ เปิดการประชุมเป็นนัดพิเศษได้ แต่ในเมื่อพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอร่างนี้มา และผ่านชั้นกรรมาธิการแล้ว ก็อยากให้ดำเนินไปตามขั้นตอนของกรรมาธิการ คือพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น แต่ขอความร่วมมือกรรมาธิการและสมาชิกที่ได้สงวนความเห็นและแปรญัตติ ได้แสดงความเห็น ในมาตราที่มีความสำคัญเท่านั้น เพื่อประหยัดเวลาในการพิจารณา

ส่วนความห่วงใยว่ากฎหมายฉบับนี้อาจจะติดค้างจนไม่ทันในสมัยประชุมนี้นั้น นายชินวรณ์ กล่าวว่าเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้เสนอต้องยอมรับและเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการของการพิจารณากฎหมาย ว่าต้องมีการอภิปรายและลงมติ ซึ่งส่วนตัวก็เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยได้เข้าใจแล้ว

อย่างไรก็ตาม การนัดประชุมเป็นวาระพิเศษเพิ่มเติม ยังไม่สามารถตกลงเวลากันได้ ต้องพิจารณาว่ามีกฎหมายฉบับใดบ้างที่ 2 ฝ่ายเห็นตรงกัน เช่นร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ที่รัฐบาลเสนอเข้ามา หรือร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แต่ยังไม่ได้เห็นพ้องตรงกันจึงต้องดำเนินการไปตามนี้ก่อน

สำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันที่ 10-11 ม.ค. 66 นั้น ที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายเห็นตรงกันว่า เนื่องจากมี พ.ร.บ. อยู่ 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ และ พ.ร.บ. ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน รวมถึง ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอ แต่สำหรับ พ.ร.บ.การศึกษาฯ นั้น เมื่อตรวจสอบจากทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ควรจะให้สิทธิผู้สงวนความเห็นและผู้แปรญัตติได้มีโอกาสพูดเรียงตามลำดับมาตรา

ดังนั้น 10-11 ม.ค. นี้ ที่ประชุมจะพิจารณา พ.ร.บ.การศึกษาฯ เป็นหลัก หากพิจารณาเสร็จก็ตามด้วย พ.ร.บ.ฉบับต่อมา หากยังไม่เสร็จก็ให้ประธานรัฐสภาใช้อำนาจกำหนดวันประชุมเพิ่มเติม เพราะทั้ง 3 ร่าง ล้วนมีความสำคัญ ไม่ควรค้างไว้ในสมัยประชุมนี้

ในกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายโดยไม่มีการลงมติ ตามมาตรา 152 นั้น นายชินวรณ์ เผยว่า ฝ่ายรัฐบาลยังไม่ได้กำหนดวันอภิปรายในขณะนี้ เนื่องจากหนังสือของประธานสภาฯ เพิ่งไปถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวาน รอให้ ครม. กำหนดวันมา ส่วนของวิปรัฐบาล คิดว่าวันที่เหมาะคือช่วงต้นเดือน ก.พ. กำหนดระยะเวลา 2 วัน

“ฝ่ายรัฐบาลจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งกับประชาชนและฝ่ายค้าน ตลอดจนถึงนักวิชาการที่ออกมาพูดว่า การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้ข้อเสนอแนะนั้น อาจนำไปสู่การยุบสภา ซึ่งผมยืนยันว่า ฝ่ายรัฐบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ ฝ่ายรัฐบาลมีความพร้อม นายกรัฐมนตรีก็มีความพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามของเพื่อนสมาชิก”

นายชินวรณ์ เรียกร้องว่า การอธิบายทั่วไปตามมาตรา 152 คราวนี้ เป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาล อยากจะให้ฝ่ายค้านได้เตรียมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาในการอภิปรายและซักถามรัฐบาล อย่านำเอาวาทกรรมหรือเรื่องส่วนตัวมาโจมตีกัน ขณะเดียวกันทางวิปรัฐบาลได้เสนอแนะ ครม. ไปแล้วว่า ขอให้รัฐมนตรีแต่ละท่านได้เตรียมผลงานตลอดจนเตรียมตัวในการตอบข้อซักถาม เพราะทางนี้ก็เหมือนเป็นการดีเบตกันในสภา ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจแล้วมีผลต่อการเลือกตั้งคราวต่อไป

Related Posts

Send this to a friend