POLITICS

รมว.แรงงาน ขอแคมป์ก่อสร้าง เข้มมาตรการควบคุมโรค ป้องกันโควิดรอบใหม่

รมว.แรงงาน ขอแคมป์ก่อสร้าง เข้มมาตรการควบคุมโรค พร้อมส่งจนท.ตรวจสอบและแนะแนวปฏิบัติ ป้องกันโควิดรอบใหม่หลังหยุดยาวช่วงเทศกาล

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ที่ลูกจ้างส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนา และอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนภายในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้นได้ว่า กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศกรมเพื่อขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ แคมป์ก่อสร้าง ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจหาเชื้อ และใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะ

พร้อมกันนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแคมป์ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ

ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่าหลังเทศกาลวันปีใหม่ หากพบลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะติดเชื้อ จำเป็นต้องไปรับการตรวจรักษา ให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วยหรือใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงกัน หากสถานประกอบกิจการ นายจ้างและลูกจ้าง มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และการปฏิบัติตามแนวทางนี้ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ หรือโทรศัพท์สวยด่วน 1546 หรือ 1506 กด 3

Related Posts

Send this to a friend