POLITICS

‘พรรคฝ่ายค้าน’ นัด 7 ธ.ค. สรุปผลงาน วางแผนตรวจสอบรัฐบาล ปี 65

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะจัดประชุม ‘ฝ่ายค้านรวมใจ สรรค์สร้างชีวิตใหม่เพื่อประชาชน’ ของหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคและแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ที่โรงแรม SC Park เพื่อสรุปการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านในปี 2564 และประเมินการทำงานของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การบริหารเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน ไปจนถึงปัญหาการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน การกระทำที่ส่อทุจริตและส่อว่าปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริต อีกทั้งยังจะได้หารือกันถึงแนวทางการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านในปี 2565 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศ 

โดยภายหลังการประชุมระดมสมอง จะมีการแถลงสรุปการประเมินผลงานรัฐบาลครั้งใหญ่ในเวลา 17.30 น. ซึ่งจะมีลักษณะเป็นการสรุปการอภิปรายไม่ไว้วางใจย่อมๆ จากนั้นในเวลา 18.00 น. จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เนื่องจากพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อชาติ ได้มีการเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการแนะนำกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อประโยชน์ในการประสานการทำงานร่วมกันต่อไป 

ทั้งนี้ ตลอดการจัดงานได้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

Related Posts

Send this to a friend