POLITICS

เช็คเสียงโหวตลงมติไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี พบฝ่ายค้านโหวดให้ และฝ่ายรัฐบาลที่ไม่โหวด

นายกรัฐมนตรี ได้รับคะแนนไว้วางใจ ‘รองบ๊วย’ ไม่ไว้วางใจมากที่สุด ส่วน “เฉลิมชัย” ได้เสียงไว้วางใจมากที่สุด พบงูเห่า ซีกฝ่ายค้าน โดยพรรคก้าวไกลสั่ง “ดองงู” โหวตสวนได้แต่ไม่ให้ย้ายพรรค ขณะที่พรรคเล็ก ประกาศยอมเป็น “กบฏพรรคร่วมรัฐบาล” ทำตามเสียงประชาชน

วันที่ 4 ก.ย.64 ผลการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 6 รัฐมนตรีได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจมากกว่ากึ่งหนึ่ง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้รับความไว้วางใจ 254 เสียง ไม่ไว้วางใจ 208 เสียง

สำหรับคะแนนเสียง ที่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี พบว่า มี 2 เสียงจากฝ่ายค้าน ไว้วางใจ ประกอบด้วย นายคารม พลพรกลาง ส.ส.ก้าวไกล ไว้วางใจ และนายอนุมัติ ชูสารอ ส.ส.ประชาชาติ ไว้วางใจ

ส่วน ส.ส.ที่ไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี 5 เสียง ประกอบด้วย

นายอันวาร์ สาและ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ นายดำรงค์ พิเดช ส.ส.รักษ์ผืนป่าประเทศไทย นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.ไทรักธรรม นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.ประชาธิปไตยใหม่ ซึ่ง นายมิ่งขวัญ และนายนิยม ที่พรรคเศรษฐกิจใหม่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่สองคนประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านมาโดยตลอด และ 3 คนจากพรรคเล็ก บอกว่า การลงมติครั้งนี้คือการประกาศ เป็น “กบฎพรรคร่วมรัฐบาล”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงสาธารณสุข
ได้รับความไว้วางใจ 269 เสียง ไม่ไว้วางใจ 196 เสียง

ส่วนการลงมติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็มีความน่าสนใจ ที่เสียง “งดออกเสียง” มีทั้งพรรคร่วมรัฐบาล และฝ่ายค้าน ถึง 8 เสียง ประกอบด้วย นายศรันย์วุฒิ ศรันย์เกตุ ส.ส.เพื่อไทย นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ประชาธิปัตย์ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ นางสาวปิยะรัฐชย์ ดิยะไพรัช ส.ส.เพื่อชาติ นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.เพื่อชาติ นางลินดา เชิดชัย ส.ส.เพื่อชาติ นายอารี ไกรนรา ส.ส.เพื่อชาติ

ส่วน ส.ส.ที่ไว้วางใจนายอนุทิน มี ส.ส.พรรคก้าวไกล 5 คน ประกอบด้วย นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.ก้าวไกล นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ก้าวไกล นายคารม พลพรกลาง ส.ส.ก้าวไกล นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.ก้าวไกล นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.ก้าวไกล และ พรรคประชาชาติ 1 เสียงจาก นายอนุมัติ ชูสารอ ส.ส.ประชาชาติ ขณะที่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ และนายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ ไม่ไว้วางใจ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.กระทรวงแรงงาน
ได้รับความไว้วางใจ 263 เสียง ไม่ไว้วางใจ 201 เสียง

ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ที่ได้คะแนนไว้วางใจน้อยที่สุด พบว่า กลุ่ม ส.ส.ที่ลงคะแนน จะเป็นกลุ่มคล้าย ๆ กัน ทั้งฝั่ง พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน

งดออกเสียง ประกอบด้วย นายศรันย์วุฒิ ศรันย์เกตุ ส.ส.เพื่อไทย นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ประชาธิปัตย์ นางสาวปิยะรัฐชย์ ดิยะไพรัช ส.ส.เพื่อชาติ นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.เพื่อชาติ นางลินดา เชิดชัย ส.ส.เพื่อชาติ นายอารี ไกรนรา ส.ส.เพื่อชาติ

ไม่ลงคะแนนเสียง ได้แก่ นายคารม พลพรกลาง ส.ส.ก้าวไกล

ไม่ไว้วางใจ ได้แก่ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ นายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.ครูไทยเพื่อประชาชน นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.เพื่อชาติไทย นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.ไทรักธรรม

ส่วน นายอนุมัติ ชูสารอ ส.ส.ประชาชาติ ไว้วางใจ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.กระทรวงคมนาคม
ได้รับความไว้วางใจ 269 เสียง ไม่ไว้วางใจ 195 เสียง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม มี ส.ส.งดออกเสียง 7 เสียง คือ นายศรันย์วุฒิ ศรันย์เกตุ ส.ส.เพื่อไทย นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ประชาธิปัตย์ นางสาวปิยะรัฐชย์ ดิยะไพรัช ส.ส.เพื่อชาติ นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.เพื่อชาติ นางลินดา เชิดชัย ส.ส.เพื่อชาติ และนายอารี ไกรนรา ส.สเพื่อชาติ

โดยมี 5 ส.ส.ก้าวไกล ที่ไว้วางใจ คือ นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.ก้าวไกล นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ก้าวไกล นายคารม พลพรกลาง ส.ส.ก้าวไกล นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.ก้าวไกล นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.ก้าวไกล ส่วน นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.ก้าวไกล ไม่ลงคะแนนเสียง และมี นายอนุมัติ ชูสารอ ส.ส.ประชาชาติ ไว้วางใจ โดย นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ ไม่ไว้วางใจ และ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ ไม่ไว้วางใจ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตร
ได้รับความไว้วางใจ มากที่สุด 270 เสียง ไม่ไว้วางใจ 199 เสียง

ส่วน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุด มีการลงคะแนนที่ต่างกันประกอบด้วย นายศรันย์วุฒิ ศรันย์เกตุ ส.ส.เพื่อไทย งดออกเสียง นายชูวิทย์ พิทักษ์พรภพ ส.ส.เพื่อไทย ไม่ลงคะแนนเสียง นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.ก้าวไกล ไว้วางใจ นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ก้าวไกล ไว้วางใจ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ งดออกเสียง นายอนุมัติ ชูสารอ ส.ส.ประชาชาติ ไว้วางใจ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ ไม่ไว้วางใจ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ ไม่ไว้วางใจ นางสาวปิยะรัฐชย์ ดิยะไพรัช ส.ส.เพื่อชาติ งดออกเสียง นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.เพื่อชาติ งดออกเสียง นางลินดา เชิดชัย ส.ส.เพื่อชาติ งดออกเสียง นายอารี ไกรนรา ส.ส.เพื่อชาติ งดออกเสียง และนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.ไทยศรีวิไลย์ ไว้วางใจ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส
ได้รับความไว้วางใจ 267 เสียง ไม่ไว้วางใจ 202 เสียง

สำหรับคะแนนเสียง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส ก็มีคะแนนเสียงต่างกันคือ นายศรันย์วุฒิ ศรันย์เกตุ ส.ส.เพื่อไทย งดออกเสียง นายคารม พลพรกลาง ส.ส.ก้าวไกล ไว้วางใจ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ งดออกเสียง นายอนุมัติ ชูสารอ ส.ส.ประชาชาติ ไว้วางใจ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ ไม่ไว้วางใจ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ ไม่ไว้วางใจ นางสาวปิยะรัฐชย์ ดิยะไพรัช ส.ส.เพื่อชาติ งดออกเสียง นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.เพื่อชาติ งดออกเสียง นางลินดา เชิดชัย ส.ส.เพื่อชาติ งดออกเสียง นายอารี ไกรนรา ส.ส.เพื่อชาติ งดออกเสียง

ทั้งหมดเป็นการสำรวจเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาล ที่ยอมรับว่า การลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี อาจทำให้กลายเป็น “กบฏพรรคร่วมรัฐบาล” ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่อาจถูกมองเป็นงูเห่า ที่บางคนเป็นขาประจำ แต่ยังไม่ย้ายพรรคนั้น อย่างพรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคประกาศว่าจะ “ดองงู” ไม่ให้ย้ายพรรคได้สมใจอย่างแน่นอน

การเมืองนับจากนี้ยังต้องจับตาไม่กระพริบ จากเกมคว่ำนายกรัฐมนตรี ที่หลายคนมองว่า จบแล้ว แต่ในทางการเมือง ยังไม่จบ นายกรัฐมนตรีจะเอาคืนเรื่องนี้อย่างไร ยังต้องติดตาม

Related Posts

Send this to a friend