POLITICS

‘ฝ่ายค้าน’ ชงเลื่อนสมรสเท่าเทียม-คู่ชีวิต ทับกัญชาหลังถกอืด ‘ชวน’ เชื่อ ‘ภูมิใจไทย’ ไม่ยอม

‘ฝ่ายค้าน’ ชงเลื่อนสมรสเท่าเทียม-คู่ชีวิต ทับกัญชาหลังถกอืด ‘ชวน’ เชื่อ ‘ภูมิใจไทย’ ไม่ยอม ยังให้ดำเนินตามปกติ เผยบรรจุญัตติ ม.152 แล้ว คาดอภิปรายปลาย ม.ค. 66 รอเคาะวันพรุ่งนี้

วันนี้ (4 ม.ค. 66) ที่อาคารรัฐสภา มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการประสานงานร่วม (วิป) ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และฝ่ายวุฒิสภา ตลอดจนประธานคณะกรรมาธิการที่เสนอรายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในการประชุม และมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาฯ และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ภายหลังจากการประชุมหารือเสร็จสิ้น ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยระบุว่า สำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 10 -11 ม.ค. 66 นั้น ที่ประชุมไม่แน่ใจว่าวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ จะใช้เวลานานหรือไม่ ซึ่งจะกระทบกับ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน และร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่พรรคเพื่อไทยเสนอ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงมตินาน ดังนั้น หากพิจารณาไม่ทัน ก็สามารถเลื่อนได้ โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ส่วนญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในการขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 นั้น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจแล้วเสร็จ และประธานรัฐสภาได้อนุมัติให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ส่วนจะกำหนดวันอภิปรายวันใดนั้น เบื้องต้นคาดว่าจะอภิปรายในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ ประมาณ 2-3 วันที่ไม่ยาวนานเทียบเท่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่การอภิปรายดังกล่าวนั้นก็คล้ายกันกับการอภิปรายที่มีการลงมติ ทั้งฝ่ายรัฐบาลเองแถลงว่าจะใช้โอกาสในการชี้แจงตามปัญหาที่ฝ่ายค้านนำเสนอด้วย อย่างไรก็ตาม กำหนดเวลาที่ชัดเจนนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มอบหมายให้นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ประชุมหารือร่วมกันกับวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน

สำหรับการประชุมสภาฯ นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการหารือในประเด็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ที่พบว่าไม่สามารถพิจารณาให้คืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว โดยตัวแทนพรรคฝ่ายค้านที่เข้าประชุม ได้แก่ นายสุทิน คลังแสง ส.ส. มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เสนอให้เปลี่ยนแปลงระเบียบวาระ โดยนำร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต และร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมขึ้นมาพิจารณาแทนที่ร่างกฎหมายกัญชา เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะพิจารณาให้แล้วเสร็จทันสมัยประชุมนี้

อย่างไรก็ดี นายชวน เปิดเผยผลการหารือในภายหลังว่า ประเด็นดังกล่าวต้องหารือกับพรรคภูมิใจไทยด้วย ดังนั้นในการหารือกรอบกว้างๆ เบื้องต้น คือ จะพิจารณาไปตามวาระปกติก่อน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงแนวทางเร่งรัดการพิจารณาร่างกฎหมายที่ค้างให้เสร็จก่อนหมดสมัยประชุม นายชวน ตอบว่า เป็นความตั้งใจของ ส.ส. ที่ต้องการให้ร่างกฎหมายได้รับการพิจารณาวาระแรก เพราะหากยุบสภาแล้วยังมีขั้นตอนที่รัฐบาลชุดใหม่สามารถยืนยันให้ดำเนินการต่อไปได้ แต่หากร่างกฎหมายที่ไม่ผ่านวาระแรกก็จะถือว่าตกไป

Related Posts

Send this to a friend