POLITICS

ป.ป.ส. – อว.เซ็น MOU สนับสนุนงานวิจัย พืชกระท่อม ผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

วันนี้ (3 ธ.ค.64) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมด้วยการวิจัยและนวัตกรรม 

โดยนายวิชัย กล่าวว่า ตามที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ปลดล็อกพืชกระท่อมจากบัญชียาสพติด ประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เป็นพืชเศรษฐกิจ ช่วยยกระดับ เพิ่มรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน

ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับองค์ความรู้ต่อพืชกระท่อมของประเทศไทย กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วม ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรมต่อพืชกระท่อมในระดับ มหาวิทยาลัย อุดมศึกษา และนักวิชาการ ให้วิจัยต่างได้สะดวกและมีทิศทางขึ้น โดย อว. จะเป็นตัวกลางในการส่งเสริมงบประมาณ และข้อมูลอ้างอิงสำหรับวิจัยพืชกระท่อม เพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลไปต่อยอด และใช้ประโยชน์ได้หลายมิติ

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเป็นนโยบายที่ อว. ให้ความสำคัญ การลงนามความเข้าใจในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมด้วยการวิจัยและนวัตกรรมครั้งนี้ เป็นอีกความร่วมมือที่จะผลักดันให้พืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ ผ่านการวิจัยและพัฒนาพืชกระท่อมอย่างครบวงจร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสอดคล้องกับองค์ความรู้และบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ อว.ได้มอบหมายให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ภายใต้บันทึกความเข้าใจ

Related Posts

Send this to a friend