POLITICS

ไทยเปิดรับต่างชาติศักยภาพสูง 4 กลุ่มยื่นขอวีซ่าพำนักระยะยาว

ไทยพร้อม เปิดรับต่างชาติศักยภาพสูง 4 กลุ่มยื่นขอวีซ่าพำนักระยะยาว เพิ่มกำลังใช้จ่ายฟื้นเศรษฐกิจ เสริมศักยภาพภาพอุตสาหกรรมใหม่ด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย โดยอนุญาตให้กลุ่มที่มีศักยภาพสูง 4 กลุ่ม สามารถเข้ามาในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเพื่อการพำนักระยะยาว ผ่านการให้วีซ่าประเภท Long – Term Resident Visa หรือ LTR Visa ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ได้เตรียมการทั้งที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายและงานระบบอำนวยความสะดวกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานบีโอไอซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่คัดกรองบุคคลต่างชาติศักยภาพสูงที่ประสงค์จะเข้ามาพำนักในประเทศไทยได้เปิดระบบให้มีการยื่นขอ LTR Visa ผ่านเว็บไซต์ https://ltr.boi.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า มาตรการดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงเป็นหนึ่งในมาตรการที่ได้รับการผลักดันจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด19 หรือ ศบศ. เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยภายหลังการระบาดใหญ่ ซึ่งรัฐบาลต้องการให้มาตรการนี้เป็นทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของต่างชาติที่กำลังซื้อสูง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและเศรษฐกิจในระยะยาว เนื่องจากมาตรการนี้ได้ดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นด้วย

สำหรับชาวต่างชาติ 4 กลุ่มที่เป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยจะดึงดูดให้มาถือ LTR Visa ได้แก่ กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ โดยจะให้สิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย สิทธิพำนักในประเทศไทย 10 ปี สามารถใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ รายงานตัวทุก1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) และไม่ต้องยื่นขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-entry permit) อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย โดยลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือร้อยละ 17 สำหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ และมีผู้ติดตามได้ 4 คน

“รัฐบาลได้เตรียมการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยต่อเนื่อง เพื่อให้มาตรการนี้สามารถดึงดูดชาวต่างชาติทั้ง 4 กลุ่มเข้ามายังประเทศไทยให้ได้ตามเป้าหมาย 1 ล้านคนภายใน5ปี โดยในส่วนของสำนักงานบีโอไอ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่คัดกรองผู้ยื่นขอ LTR-Visa เมื่อไม่นานมานี้ ครม. ก็ได้เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างภายในของบีโอไอ โดยจัดตั้งส่วนราชการระดับกองขึ้นใหม่ 2 ส่วน คือ กองบริการบุคลากรต่างชาติ และ กองเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้บีโอไอดูแลภารกิจดูแลชาวต่างชาติรวมถึงการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

Related Posts

Send this to a friend