POLITICS

มติที่ประชุมสภาฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 65 ด้วยคะแนน 269 ต่อ 201 เสียง

ภายหลังการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาทซึ่งเริ่มอภิปรายมาตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา ตลอดการพิจารณาทั้งสามวันฝ่ายค้านพุ่งเป้าโจมตีการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมท้วงติงถึงการบริหารงานในรอบ 7 ปีของรัฐบาล โดยถือว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเกิดความล้มเหลว ไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้ โดยเฉพาะการจัดซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 

ขณะที่ฝ่ายค้านปิดฉากเวทีอภิปรายโดยนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย สรุปสาระสำคัญของการอภิปรายตลอด 3 วันที่ผ่านมา โดยชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณของรัฐบาลที่ยังขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ขณะเดียวกันรัฐบาลดำเนินนโยบายด้วยการกู้เงินอุดหนุนการขาดงบดุลจนกระทั้งเกิดเป็นดินพอกหางหมู ดึงเงินสำรองจ่ายของประเทศไปใช้จ่าย ส่งผลให้ขาดวินัยการเงินการคลัง พบหนี้สินเพิ่มขึ้นหลายด้านส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุน เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างล่าช้า ภาคการส่งออกต้องชะงัก พร้อมท้วงติงรัฐบาลอัดฉีดมาตรการเยียวยาผิดที่ผิดทาง 

ด้านพลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันรับฟังการอภิปรายของสมาชิกตลอดสามวันที่ผ่านมาในนามรัฐบาลขอบคุณสมาชิกที่ให้ข้อคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 65 พร้อมยืนยันการจัดทำงบประมาณนั้นดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด แต่รัฐบาลก็ยึดประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจโลก รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เติบโตโดยเร็ว โดยทุกข้อสังเกตอยากฝากให้คณะกรรมาธิการฯ นำไปพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนตามที่มุ่งหวังไว้ 

ท้ายที่สุดที่ประชุมเห็นชอบในหลักการด้วยคะแนน 269 ต่อ 201 เสียง งดออกเสียง  2 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 72 คน จะมีการประชุมนัดแรกในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

โดยมีสัดส่วนจากคณะรัฐมนตรีจำนวน 18 คน พรรคเพื่อไทย 15 คน พรรคพลังประชารัฐ 13 คนภูมิใจไทย7 คน พรรคก้าวไกล จำนวน 6 คน พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 6 คน พรรคชาติไทยพัฒนาจำนวน 1 คนพรรคเสรีรวมไทยจำนวน 1 คน พรรคประชาชาติจำนวน1 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ จำนวน 1 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย  1 คน พรรคเพื่อชาติ 1 คน และ พรรคพลังท้องถิ่นไทย 1 คน

อย่างไรก็ตาม เมื่อรับหลักการวาระแรก หลังจากนี้ จะเข้มข้นมากขึ้นในการพิจารณาวาระ 2 ชั้นกรรมาธิการที่ใช้เวลาพิจารณาภายใน 90 วัน คือระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. –12ส.ค. 2564 ที่ ส.ส.จะมีการพิจารณาลงลึกงบรายหน่วยงาน  ก่อนเข้าสู่การพิจารณา วาระ 3  ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. อีกขั้น ที่ ส.ส.จะได้อภิปรายเข้มข้นมากขึ้นก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ  จากนั้นต้องส่งให้ วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบ ระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค.  ก่อนทูลเกล้าฯ ในเดือน ก.ย.

Related Posts

Send this to a friend