POLITICS

พปชร.ระดมทีม ส.ส. หนุนร่างกฎหมายสำคัญ เตรียมเปิดตัวคนรุ่นใหม่

โฆษก พปชร. เผย พปชร.ระดมทีม ส.ส. ร่วมประชุมสภาครั้งที่ 2 หนุนร่างกฎหมายสำคัญของประเทศ เตรียมเปิดตัวคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนนโยบายพรรคและเน้นการสื่อสารที่ถูกต้อง

วันนี้ (2 พ.ย. 64) ดร.พัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ ส.ส.กทม.ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่าในวันนี้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานในที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ โดยมี 3 เรื่องสำคัญในการประชุม คือ 

1. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 /2564 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน นี้ หัวหน้าพรรคได้เน้นย้ำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงในสมัยประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและเป็นประโยชน์ให้กับประชาชน 

2. การแสดงจุดยืนของพรรคฯ ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นการทำงานของพรรค เราพร้อมที่จะทำงาน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ ไม่กระทบต่อสถาบัน ความมั่นคง ชาติ ศาสนา และ เน้นให้ประชาชน อยู่ดีกินดี และ พร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่

3. พรรคเตรียมเปิดตัวกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ของพรรคที่สำคัญ ในการเข้าร่วมผลักดันการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งเน้นการสื่อสาร ที่จะสร้างความเข้าใจ และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบต่างๆ ให้กับกลุ่มเยาวชน และคนรุ่นใหม่

“พรรคพลังประชารัฐ เรามีกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย ทั้งผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ ในขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนั้น ในแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ของพรรค เราก็จะรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ส.ส. อดีตผู้สมัคร หรือคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวทางเดียวกัน ความคิดเห็นตรงกัน เข้ามาร่วมกันทำงานให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากที่สุด เพื่อการเดินหน้า และขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เป็นมิติใหม่ๆ ซึ่งในวันนี้ท่านหัวหน้าพรรค ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วม ของส.ส.ที่มีประสบการณ์ และ ส.ส. รุ่นใหม่ที่มีความสามารถ เข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อให้ยุทธศาสตร์กาทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” ดร.พัชรินทร์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend