POLITICS

รมว.เกษตร ปล่อยคาราวานรถขนส่งสินค้าเกษตร “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 1

รมว.เฉลิมชัย ปล่อยคาราวานรถสินค้าเกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนับสนุนเรือนจำ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด–19

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบและปล่อยคาราวานรถขนส่งสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค ตาม “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตนและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด–19 ทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนับสนุนเรือนจำ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 19 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลสนามบุศราคัม เมืองทองธานี โรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โรงพยาบาลสนาม สนามไทยญี่ปุ่น-ดินแดง โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โรงพยาบาลสนาม ปตอ.1 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำกลางพิเศษธนบุรี เรือนจำจังหวัดนนทบุรี และจุดตู้ปันสุข บริเวณด้านหน้ากรมส่งเสริมการเกษตร (ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

“จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีความห่วงใยเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถอยู่ในขณะนี้ จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนิน “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” โดยการนำสินค้าเกษตรคุณภาพและมีความปลอดภัย ส่งตรงถึงบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด–19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยังคงเน้นย้ำถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเป็นหลัก จึงขอให้เกษตรกรรักษามาตรฐานการผลิตต่อไป เมื่อผ่านพ้นวิกฤตไปแล้ว ผู้บริโภคจะจดจําและเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรของเกษตรกรไทย” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งมอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวสาร 13.3 ตัน ผัก 4.5 ตัน ผลไม้ 7.5 ตัน ไข่ไก่ 10,000 ฟอง สินค้าแปรรูปพร้อมทาน 2,500 ซอง และน้ำดื่ม 85,000 ขวด โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์การเกษตร เกษตรกร โลตัส ภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ในการช่วยเหลือซื้อสินค้าจากเกษตรกรที่มีปัญหาด้านการตลาด ในช่วงวิกฤติการระบาดของโรคโควิด–19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และเรือนจำ ทั้ง 19 แห่งด้วย

Related Posts

Send this to a friend