POLITICS

‘วันชัย’ ส่งสัญญาณ ส.ว.บางส่วนหารือ 5 ปัจจัยโหวตนายกฯ

‘ส.ว.วันชัย’ ส่งสัญญาณ ส.ว.บางส่วนหารือ 5 ปัจจัยโหวตนายกฯ ที่ก้าวข้ามความขัดแย้ง

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าได้ร่วมประชุมกับแกนนำคนสำคัญของส.ว.กลุ่มหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ที่แห่งหนึ่ง มีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการโหวตนายก โดยได้ข้อสรุปร่วมกันว่า

1.ตามรัฐธรรมนูญเขาให้ ส.ส.เป็นคนเสนอชื่อนายก ส.ว.เป็นเพียงคนโหวตสนับสนุนเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจเสนอนายกโดยตรง ดังนั้น เมื่อใครหรือพรรคใดรวมเสียง ส.ส.ส่วนใหญ่ได้มากเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเสนอใครเป็นนายก พวกเราก็จะโหวตให้กับคนๆนั้น

2.เป็นไปตามหลักของประชาธิปไตยและตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่

3.เป็นความถูกต้องและถูกใจของประชาชน

4.ลดความขัดแย้ง ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับประเทศ

5.เป็นผลดีกับทุกฝ่าย ทั้งส.ส. ส.ว.และประชาชน

การโหวตให้กับใครหรือพรรคใดที่ได้เสียงข้างน้อย เป็นนายกรัฐมนตรี จะก่อให้เกิดวิกฤตกับประเทศ ไม่เป็นผลดีกับฝ่ายใดเลยนี่คือความชัดเจนและแนวทางของการสร้างความปรองดอง ก้าวข้ามความขัดแย้งได้จริง

Related Posts

Send this to a friend