POLITICS

นายกฯ ขอสื่อระมัดระวังการนำเสนอข่าว ยึดอำนาจในเมียนมา หวั่นกระทบเศรษฐกิจ และประชาชนตามแนวชายแดน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการระทรวงกลาโหม กล่าวถึงจุดยืนของประเทศไทย ต่อการรัฐประหารในประเทศเมียนมาว่า ขอทุกฝ่ายช่วยกันเสนอข่าวอย่างระมัดระวังที่สุด ไม่อยากให้เกิดความเสียหายด้านผลประโยชน์ เศรษฐกิจ และประชาชนของเรา ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยกัน
 
นายกรัฐมนตรียังขอให้ฟังเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของอาเซียน จึงไม่อยากให้ขยายความขัดแย้งโดยเฉพาะในประเทศไทย พร้อมย้ำว่า ทุกอย่างต้องยึดตามหลักการอาเซียน
 
ส่วนเหตุการณ์ดังกล่าว จะกระทบต่อนักลงทุนของไทย ที่เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายหรือไม่ นายกรัฐมนตรี เผยว่า เรื่องนี้เคยชี้แจงไปแล้ว ว่ามีปัญหา โดยได้ตั้งคณะกรรมการ ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เจรจาพูดคุยกันต่อไปในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักลงทุนของไทยด้วย
 
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าได้มีการพูดคุยกับ พลเอกอาวุโส มินอ่อง หล่าย รวมถึงไทยจะต้องแสดงจุดยืนด้วยหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ต้องมีการพูดคุย โดยทุกอย่างเป็นไปตามอาเซียน

Related Posts

Send this to a friend