POLITICS

‘พล.อ.ประยุทธ์’ ลงนามเอกสารชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญบ่ายนี้

‘พล.อ.ประยุทธ์’ ลงนามเอกสารชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญบ่ายนี้ ใช้บริการ 3 เทพมือกฎหมาย วีระ-ดิสทัต-วิษณุ แจงเป็นข้อๆ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามหนังสือ ความยาว 20 หน้า ชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบการวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

โดยในเอกสารดังกล่าว ชี้แจงเป็นข้อๆ เน้นแก้ข้อกล่าวหาว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 ชี้ถึงที่ไปที่มาของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เอกสารชี้แจง ศาลรัฐธรรมนูญ ใช้มือกฎหมาย 3 คน คือ พลตรีวิระ โรจนวาศ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอดีตผู้อำนวยการ สำนักพระธรรมนูญทหารบก หนึ่งในทีมเขียนคำสั่ง คสช. และเป็น หนึ่งใน 21 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย

ขณะเดียวกัน ในวันพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์ เตรียมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย

Related Posts

Send this to a friend