POLITICS

ตัวแทนองค์กรครูทั่วประเทศ พร้อมใจแต่งดำ ค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาลิดรอนสิทธิครู

วันนี้ (1 ก.ย.65) ที่อาคารรัฐสภา รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล และ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา พร้อมด้วย นายเกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นครราชสีมา พรรคเศรษฐกิจไทย และ ดร.ปรีดา บุญเพลิง (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน รับหนังสือจากตัวแทนองค์กรครูทั่วประเทศ ประกอบด้วย ครู ผู้บริหาร สถานศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษา ที่มายื่นหนังสือคัดค้านมติของกรรมาธิการเสียงข้างมากในหลายมาตรา เพราะเห็นว่าได้ลิดรอนสิทธิประโยชน์ของบุคลากรครู

นายธนชน มุทาพร เลขาธิการสมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ที่มีแนวโน้มจะรักษาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเคยเสนอ ซึ่งบุคลากรครูได้แสดงท่าทีคัดค้าน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบและปัญหาในทางปฏิบัติ และพยายามผลักดันร่างอื่นที่มีประโยชน์กว่า บุคลากรทางการศึกษากว่า 1,500 คน จึงได้ลางาน และรวมตัวกันมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อกระตุกจิตสำนึกของคณะกรรมาธิการบางท่าน ที่พยายามจะคงร่าง พ.ร.บ. เดิมไว้ เช่น การแต่งกายชุดดำ และมอบพวงหรีด เพื่อไว้อาลัยต่อความกล้าหาญทางจริยธรรมของคณะกรรมาธิการฯ

นายธนพร ย้ำว่า หากร่าง พ.ร.บ.นี้ไม่ได้รับการแก้ไข จะทำให้นักเรียนกลายเป็นหุ่นยนต์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ไม่สามารถนอกเหนือจากกรอบกำหนดได้ เป็นแการดำเนินการโดยไม่รับฟังเสียงของบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เปรียบเสมือนเห็นเป็นไส้ติ่งของระบบการศึกษา วันนี้เรามาด้วยความสุจริตใจ เพราะต้องการให้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ตอบโจทย์การศึกษา เป็นไปเพื่อประชาชนโดยแท้จริง ไม่ใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ทั้งนี้ องค์กรฯ ยังได้วางข้อเสนอ 5 ข้อ ประกอบด้วย

1.กระบวนการนิติบัญญัติควรดำเนินการออกกฎหมายอย่างเป็นอิสระ

2.ขอให้กรรมาธิการฯ ดำเนินการด้วยความรอบคอบ รับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.ทบทวนกฏหมายที่ลิดรอนสถานะ สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน และสร้างความเหลื่อมล้ำระหว่างบุคลากรในวิชาชีพครู

4.การจัดโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องไม่เป็นแบบ single command ที่จะกดทับความคิดของครูและคนในระบบการศึกษา

5.หากรัฐสภาและกรรมาธิการฯ เสียงส่วนใหญ่ ยังจะคงร่างเดิมของ พ.ร.บ.ไว้โดยไม่รับฟังเสียง องค์กรครูทั่วประเทศจะยกระดับการเรียกร้องให้รุนแรงขึ้น

Related Posts

Send this to a friend