POLITICS

‘กมธ.กัญชา’ บูรณาการการควบคุม ยาสูบ-สุรา-กระท่อม ใน กม.ฉบับเดียว

‘กมธ.กัญชา’ บูรณาการการควบคุม ‘ยาสูบ-สุรา-กระท่อม’ ในร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ฉบับเดียว ระบุ ไม่ให้นำช่อดอกกัญชาไปโฆษณา

โฆษกฯ กมธ.กัญชา กัญชง ชี้ ช่อดอกกัญชา ไม่สามารถนำไปโฆษณาได้ ขณะเดียวกันได้เร่งร่างกม.ให้แล้วเสร็จภายในสิงหาคมนี้ ยืนยัน ปัจจุบันไม่ได้เกิดภาวะสุญญากาศ ซัด หากใครจำหน่ายให้เด็กเยาวชน มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษทางอาญา วอนสื่อฯ และประชาชนช่วยกันควบคุมดูแล นอกจากนี้ กมธ. ได้กำหนดสารปริมาณ Delta 9 THC เป็นตัวแบ่งแยกระหว่างกัญชากับกัญชงออกจากกัน

วันนี้ (1 ส.ค. 65) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ เเละ นายเเพทย์เทวัญ ธารีรัตน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้า ครั้งที่ 9 ในการประชุมร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ว่า เรื่องแรก จากความเห็นของหลายท่านที่เป็นห่วงเรื่องกัญชา กัญชง เรียนให้ทราบว่าทุกอย่างจะเป็นไปตาม ฉันทานุมัติของพี่น้องประชาชน และข้อห่วงใยจากทั้งนักวิชาการ แพทย์ รวมถึงสมาชิกวุฒิสภา โดยหลักการแล้วร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ มีองค์ประกอบมาผสมผสานกันเนื่องจากลักษณะของกัญชามีการสูบคล้ายกับบุหรี่เกิดควันได้ ในขณะเดียวกันก็ออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการมึนเมาได้ เช่นเดียวกับสุราและกระท่อม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการใช้พื้นบ้านกันอยู่เป็นประจำในฐานะที่เป็นยาสมุนไพรประจำบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกระท่อม ซึ่งลักษณะแบบนี้ทำให้กฎหมายดังกล่าวได้บูรณาการการควบคุมดูแล ทั้งยาสูบ สุรา และกระท่อมเข้าด้วยกันทั้งหมดเป็นกฎหมายฉบับเดียว

สำหรับเรื่องที่ 2 ได้มีการดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 แล้ว เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความคืบหน้าอย่างมาก ค่อยๆ ไล่ไปที่ละมาตรา และจะแยกกิจกรรมระหว่างกัญชากับกัญชงออกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณะกรรมาธิการในขณะนี้ ได้กำหนดเรื่องของสารปริมาณ Delta 9 THC หรือสารมึนเมาเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างกัญชากับกัญชงออกจากกัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ชาติพันธุ์ หรือชาวม้ง หรือกลุ่มประชากรที่ต้องการปลูกกัญชงเพื่อใช้เส้นใย จะได้รับอำนวยความสะดวกในการเพาะปลูกหรือการใช้เพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือนได้มีการผ่อนปรนมากกว่ากัญชา

แต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากเรื่องสาระสำคัญในคราวที่แล้วในการประชุมครั้งที่ 8 เราได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า เรื่องของช่อดอกกัญชา จะไม่สามารถนำไปโฆษณาได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการสูบ เพื่อการนันทนาการ จะไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาในเรื่องของช่อดอกกัญชาได้ เป็นลักษณะเดียวกันกับทั้งสุราและบุหรี่

โฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวต่อว่า ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวพยายามจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จให้เร็ว โดยนำข้อห่วงใยจากทุกภาคส่วนมาบรรจุเอาไว้ให้ได้มากที่สุด ในขณะเดียวกันที่หลายท่านเป็นห่วงในช่วงสุญญากาศ ขอยืนยันอีกครั้งว่า ปัจจุบันไม่ได้เกิดภาวะสุญญากาศ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ต้องไม่ลืมว่าในปัจจุบันเรามีคณะกรรมการบูรณาการการกำหนดนโยบายพืชกัญชา กัญชง ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งเอาไว้โดยให้รองนายกรัฐมนตรี คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธาน ในการกำหนดออกมาตรการของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ในการคุ้มครองความไม่สงบ หรือความห่วงใยจากประชาชนในเรื่องของกัญชา กัญชง และมีหลายมาตรการที่ออกไปนอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มหาเถรสมาคม และส่วนอื่นๆ ที่กำลังจะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นกลไกที่กฎหมายอื่นๆ สามารถควบคุมดูแลได้อยู่แล้วในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ไม่ว่าใครก็ตามจำหน่าย คำว่าจำหน่ายที่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะขาย แต่เอาไปให้เด็กเยาวชนนั้นมีความผิดตามกฎหมาย ไม่สามารถจะกระทำได้ และมีโทษทางอาญา จึงขอให้สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนช่วยกันควบคุมดูแล ในส่วนของการไม่ให้เข้าถึงของเยาวชนด้วยความร่วมมือร่วมใจจากครอบครัว และสถานศึกษาทุกแห่ง ที่จะต้องช่วยกัน ในระหว่างนี้ เชื่อว่าร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง นั้น จะนำมาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ในช่วงนี้มาประกอบอยู่ในฉบับเดียวกันเพื่อทำให้เกิดการง่ายในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป นายปานเทพ กล่าวทิ้งท้าย

Related Posts

Send this to a friend