POLITICS

เปิดประวัติ กก.บห. ‘รวมแผ่นดิน’ ‘พล.อ.วิชญ์’ คนสนิท ‘พล.อ.ประวิตร’ ขึ้นหัวหน้าพรรค

เปิดประวัติ กรรมการบริหาร ‘รวมแผ่นดิน’ ‘พล.อ.วิชญ์’ คนสนิท ‘พล.อ.ประวิตร’ ขึ้นหัวหน้าพรรค หลัง ‘บุญญาพร’ ส.ส. ที่นั่งเดียวถอยนั่งเก้าอี้รอง พบอดีต พปชร.-พท. ตบเท้าร่วมงาน

วันนี้ (1 ส.ค. 65) ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ พรรคพลังชาติไทย ครั้งที่ 1/2565 มีมติเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค นอกจากเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณ์พรรคเป็นพรรค “รวมแผ่นดิน” แล้ว ยังมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรครวมทั้งสิ้น 14 ตำแหน่ง ได้แก่

 1. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตำแหน่ง หัวหน้าพรรค

ปัจจุบัน พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ส่วนในอดีต เคยเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ที่ปัจจุบันมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นหัวหน้าพรรค ตลอดจนเป็นอดีตประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ

 1. นางบุญญาพร นาตะธนภัทร ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค

ปัจจุบัน นางบุญญาพร นาตะธนบัตร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคพลังชาติไทย ภายหลังจาก พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ลาออกจากการเป็น ส.ส.

 1. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค

พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ เป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานพรรคเศรษฐกิจไทย จังหวัดสุรินทร์

 1. พลตรี พิชิต บุตรวงษ์ ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค

พลตรี พิชิต บุตรวงษ์ เป็นรักษาการหัวหน้าพรรคพลังชาติไทย ก่อนจะมีการประชุมใหญ่วิสามัญในวันนี้

 1. นายจำลอง ครุฑขุนทด ตำแหน่ง เลขาธิการพรรค

นายจำลอง ครุฑขุนทด เป็นอดีต ส.ส. และรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ตลอดจนอดีตประธานคณะทำงานสนับสนุนรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี 2563

 1. นายณัฐพล ทองคำ ตำแหน่ง เหรัญญิกพรรค

นายณัฐพล ทองคำ เป็นทนายความประจำราชสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา

 1. ดร.มนตรี พรมวัน นายทะเบียนสมาชิกพรรค

ดร.มนตรี พรมวัน เป็นอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทย และอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสันป่าตอง ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย

 1. ดร.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล โฆษกพรรค

ดร.คมสัน เป็นบุคคลใกล้ชิดของ พล.อ. วิชญ์ ที่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกพรรคเศรษฐกิจไทย สมัย พล.อ. วิชญ์ เป็นหัวหน้าพรรค แล้วลาออกมาไล่เลี่ยกัน โดยก่อนหน้านี้เคยเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตบางพลัด และสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

 1. นายชิงชัย ก่อประภากิจ กรรมการบริหารพรรค

นายชิงชัย ก่อประภากิจ เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาก ที่ได้รับการสนับสนุนจากแกนนำพรรคประชาธิปัตย์

 1. นายมาโนช อุณหกาญจน์กิจ กรรมการบริหารพรรค

นายมาโนช อุณหกาญจน์กิจ เป็นที่รู้จักในบทบาท กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเตอร์ เทิร์ฟ จำกัด

 1. นายเฉลิมพล ระดาพัฒน์ กรรมการบริหารพรรค

นายเฉลิมพล ระดาพัฒน์ เป็นทนายความประจำตัวของ นางจุรีพร สินธุไพร เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 1. นายสุรียา ยีลูมา กรรมการบริหารพรรค

นายสุรียา ยีลูมา เป็นอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดนราธิวาส เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคพลังประชารัฐ ที่สอบตกจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ในที่นั่งของ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส. พรรคประชาชาติ

 1. นางสาวกานดา ถาวรประพาฬ กรรมการบริหารพรรค

นางสาวกานดา ถาวรประพาฬ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานเบื้องหลังของ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นับแต่ พลเอก วิชญ์ ทำงานอยู่ในราชตฤณมัยสมาคม และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 1. พันเอก ธีรเดช เบญจาทิกุล กรรมการบริหารพรรค

พันเอก ธีรเดช เบญจาทิกุล เป็นผู้ใกล้ชิด พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา โดยเคยเป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว พล.อ. วิชญ์ เมื่อคราวดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“พรรครวมแผ่นดินเป็นพรรคการเมืองยุคใหม่ รวบรวมผู้มีความรู้ความสามารถ ที่แม้มีที่มาต่างความเห็น แต่เรามีอุดมการณ์เดียวกัน คือการลดความขัดแย้งทางการเมือง สร้างความสามัคคี ปรองดอง เป็นหนึ่งเดียว ที่จะทำให้พรรคเกิดความสำเร็จ เราขอเป็นทางเลือกหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้า” พล.อ. วิชญ์ กล่าวขณะรับตำแหน่งหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน

ทั้งนี้ พบว่าระหว่างการประกาศผลเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดินนั้น มี นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีด้วย

เรื่อง : ณัฐนนท์ เจริญชัย
ภาพ : ศุภสัณห์ กันณรงค์

Related Posts

Send this to a friend