POLITICS

“เทพไท” ชี้สังคม รอลุ้นใครจะนั่ง ปธ.กมธ.วิสามัญแก้ รธน. วอนขอให้มีการอภิปรายอย่างเต็มที่

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ ว่า ตามข้อตกลงของวิปทั้งสองฝ่าย กำหนดให้การอภิปรายจบลงภายในวันพุธนี้ และเสนอรายชื่อกรรมาธิการจากสัดส่วนของ ครม.และพรรคการเมืองต่างๆ ให้ครบ 49 คนด้วย แต่โดยส่วนตัวเห็นว่าญัตตินี้เป็นญัตติสำคัญ เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และมีผู้เสนอตัวจะอภิปรายและแสดงความเห็นอีกจำนวนมาก จึงอยากจะให้ใช้เวทีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่แสดงออกทางการเมืองมากกว่าการไปเคลื่อนภายนอกสภา

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ยังมีสมาชิกผู้อาวุโสคนสำคัญของพรรค คือ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน จะเป็นผู้อภิปรายปิดท้ายญัตติอีกคนหนึ่ง ซึ่งท่านเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ จึงขออภิปรายแสดงความเห็นในฐานะผู้มีประสบการณ์ทางการเมือง และผ่านการใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับ รวมถึงยังเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็น 1 ใน 4 กรรมาธิการของพรรคด้วย
สำหรับตนเองนั้น จะขอใช้สิทธิ์อภิปรายในฐานะเจ้าของญัตติ เพื่ออภิปรายสรุปปิดท้ายญัตติอีกครั้งหนึ่งโดยจะขอภิปรายสรุปประเด็นที่ควรศึกษาและแก้ไข คือ

1.เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่ถูกตัดออกทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับปี50

2.เรื่องระบบการเมือง และการเข้าสู่อำนาจ เช่น วิธีการเลือกตั้ง ส.ส. การคิดคำนวณสัดส่วนของ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ การได้มาซึ่ง ส.ว. และบทบาทหน้าที่ของ ส.ว.

3.เรื่องกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาครา256 ซึ่งเป็นปราการด่านแรก ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องได้รับการแก้ไขให้ใช้เสียงข้างมากของรัฐสภา เหมือนวิธีการในรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆทั่วโลก

ในตอนนี้สังคมทุกภาคส่วนกำลังลุ้นอย่างใจจดใจจ่อว่าใครผู้จะมาเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ มากกว่าลุ้นผลการโหวตญัตตินี้ว่าจะผ่านมติของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่

Related Posts

Send this to a friend