POLITICS

เตรียมจ่ายเงินส่วนต่างมันสำปะหลังเกษตรกร กก.ละ 2.50 บาท ดีเดย์ 1 ธ.ค. รายละไม่เกิน 30 ไร่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/2563 ครั้งที่ 1 เช้าวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นายจุรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลได้เร่งดำเนินนโยบายประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ 5 ตัว ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ซึ่งได้เริ่มทยอยโอนเงินส่วนต่างแล้ว ล่าสุดในส่วนของมันสัมปะหลังที่จะเริ่มโอนเงินส่วนต่างเป็นครั้งแรกในวันนี้ ซึ่งจะประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง 25% ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ณ หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กก.ละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน ตามมติของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่เห็นชอบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง กก.ละ 2.27 บาท โดยมีส่วนต่างราคาที่จะต้องชดเชยให้เกษตรกร กก.ละ 0.23 บาท ซึ่งเกษตรกรจะสามารถได้รับเงินส่วนต่างชดเชยมากที่สุด 23,000 บาทต่อครัวเรือน โดยมีเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับสิทธิในครั้งนี้ประมาณ 40,000 กว่าครัวเรือน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่าง ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังและแจ้งปริมาณผลผลิตและระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา และต้องปลูกมันสำปะหลังจริง โดยคาดว่ามีทั้งหมด 470,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ก็สามารถได้รับเงินส่วนต่างได้ หากขึ้นทะเบียนและปลูกจริง

และนอกจากมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแล้ว รัฐบาลยังมีมาตรการคู่ขนานอื่นๆเพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังแบบยั่งยืน ด้วยการเพิ่มการใช้มันสำปะหลังในประเทศ เช่นการส่งเสริมนำไปทำพลาสติกชีวภาพ เหมือนในประเทศอินเดีย รวมทั้งการเจราจาการค้าเพื่อส่งออกมันสัมปะหลังไปที่อินเดียและตุรกี ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพมาก ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าเจรจา FTA ระหว่างไทยและตุรกีให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อลดภาษีนำเข้าแป้งมันให้เหลือ 0%

ส่วนการจ่ายเงินประกันราคาข้าว จะสามารถเริ่มดำเนินการได้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 7 ธ.ค.จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 15 ธ.ค. สำหรับข้าวโพด ล่าสุดได้เคาะราคาประกันที่ราคา 8.50 บาท ความชื้น 14.5% เมื่อวันที่ 30 พ.ย.โดยจะนำเข้าที่ประชุมครม. เพื่อขอความเห็นชอบและจะเริ่มโอนเงินได้ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้

“ผมขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรทุกคนที่จะได้รับเงินส่วนต่างการประกันรายได้ และขอชื่นชมกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ตั้งใจทำงานมาโดยตลอดเพื่อพี่น้องเกษตรกร และขอให้เกษตรกรทุกท่านได้สบายใจได้ว่านโยบายประกันรายได้นี้จะยังคงดำเนินต่อไปตลอดช่วงอายุรัฐบาลนี้ ” นายจุรินทร์กล่าว

Related Posts

Send this to a friend