POLITICS

อนุ กมธ.ครุภัณฑ์ เตรียมซักงบหน่วยงานมั่นคง พรุ่งนี้ พร้อมพิจารณาตัดลดงบไม่จำเป็นใช้ปีนี้

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประธานอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์และไอซีที เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้ (22 ก.ค. 64) จะมีการพิจารณางบประมานของหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการเหล่าทัพเข้าชี้แจง ซึ่งการพิจารณาจะรับฟังข้อห่วงใยของประชาชนประกอบกับความสำคัญต่อความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน เพราะแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ประเทศยังคงต้องเดินหน้าต่อไปจึงจำเป็นต้องพิจารณารายระเอียดอย่างรอบคอบ พร้อมย้ำว่าไม่มีธงว่าจะต้องตัดลดงบประมาณเสมอไป 

ทั้งนี้ งบประมาณในส่วนของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และการจัดหาวัคซีนนั้นเป็นงบประมาณคนละส่วนกัน ซึ่งรัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมานด้านสาธารณสุข ด้านการแพทย์และการป้องกันโรคระบาดไว้เป็นจำนวนมากซึ่งถูกจัดสรรไว้ใน พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่ได้มีการตัดลดงบประมาณลงแต่อย่างใด โดยจะทยอยใช้งบประมาณเนื่องจากไม่ทราบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะจบลงเมื่อไร 

ส่วนที่ฝ่ายค้านออกมาเสนอตัดงบประมาณในส่วนของอุปกรณ์สนับสนุนเรือดำน้ำ ซึ่งทางกองทัพเรือ ได้ขอถอนคำของบประมาณออกไปแล้วนั้น นายสรวุฒิ ย้ำว่าจะต้องไปดูในรายละเอียดเนื่องจากกองทัพเรือยังไม่ได้ส่งเอกสารคำขอมาโดยสิ่งใดที่สามารถเลื่อนหรือปรับออกไปได้ ก็จำเป็นต้องชะลอออกไปก่อนซึ่งไม่เฉพาะหน่วงงานด้านความมั่นคงเท่านั้น พร้อมยืนยันงบประมาณทุกอย่างจัดสรรไว้เพื่อประคองสถานการณ์ภายในประเทศ 

Related Posts

Send this to a friend