POLITICS

“สุวิทย์”ยันเริ่มโครงการมารดาประชารัฐต้นปีหน้า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านคน ได้สิทธิก่อนในการดูแลเด็กแรกเกิด – 6 ขวบ

นายสุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการมารดาประชารัฐ ตามที่พรรคพลังประชารัฐได้หาเสียงและเป็นนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไว้ โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงต้นปีหน้า เน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ ขณะนี้กำลังศึกษาเรื่องค่าใช้จ่าย เพื่อจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม

โดยเบื้องต้นจะเข้าไปตรวจสอบและปรับปรุงรายละเอียดของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ขณะนี้มีอยู่ 14.5 ล้านคน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติตรงกับวัตถุประสงค์ของบัตร

.

Related Posts

Send this to a friend