POLITICS

“สุดารัตน์” ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมร้อยเอ็ด

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นำคณะลงพื้นที่ ให้กำลังใจและมอบสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งพนังกั้นน้ำ ลำน้ำยัง ขาด 5 จุด บริเวณบ้านท่าเยี่ยม บ้านท่าโพธิ์ บ้านบาก ตำบลวังหลวง ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเสลภูมิ 9 ตำบล 93 หมู่บ้าน 10,929 ครัวเรือน ประชากร 44,675 คน พื้นที่ทำการเกษตรถูกน้ำท่วม 196,288 ไร่ โรงเรียน 40 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 แห่ง วัด 52 แห่ง ถนนลาดยาง 16 สาย ถนนลูกรัง 16 สายทำให้การใช้ชีวิต และการสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
โดยนำคณะเข้าพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน และมอบสิ่งของ เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรค ที่บ้านบุ่งเบ้า ห้วยเจริญ ไค่นุ่น หนองบัวบาน ตำบลนาแซง จำนวน 425 ชุด บ้านท่าเยี่ยม ท่าโพธิ์ ท่างาม บ้านคอกควาย ตำบลวังหลวง จำนวน 585 ชุด จากนั้นได้พาคณะเดินลุยน้ำสำรวจความเสียหาย และผลกระทบที่เกิดขึ้น

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยเรามีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอเสลภูมิ และอีกหลายอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก จะเห็นว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกินบริเวณกว้าง เราขอเป็นกำลังใจ และจะหาทางช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ตนและคณะ สส.อีสาน ลงพื้นที่มาสำรวจภัยแล้งเพื่อหาทางแก้ปัญหา ยังไม่ทันไร มารอบนี้กลับมีน้ำท่วมเต็มพื้นที่ไปหมด เป็นห่วง และเห็นใจพี่น้องจริงๆ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอภาวนาให้สถานการณ์น้ำ ลดลงโดยเร็ว อย่างไรก็ตามทางพรรคเพื่อไทยและสมาชิกพรรคทุกคน จะเร่งหาทางแก้ปัญหาให้กับพี่น้องอย่างเต็มที่ แม้ตอนนี้เราจะเป็นพรรคฝ่ายค้านก็ตาม

Related Posts

Send this to a friend