POLITICS

สำรวจเสียงรัฐบาล ก่อนประชุมสภาฯ บ่ายนี้ จะล่ม-ไม่ล่ม องค์ประชุมต้องถึง 249 ปชป. ยืนยัน 4 เสียง โหวตให้ฝ่ายค้าน

จากปัญหาสภาล่มถึง 2 ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยฝ่ายค้านวอล์คเอาท์ ไม่เข้าร่วมลงมติ ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษามาตรา 44 เพราะไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลขอให้นับคะแนนใหม่หลังจากแพ้โหวตฝ่ายค้าน ซึ่งทางฟากรัฐบาลมี ส.ส.มาไม่ครบองค์ประชุม ที่ต้องมี 249 เสียงโดยในครั้งที่ 1 มีเพียง 92 เสียง ในครั้งที่ 2 มีเพียง 240 เสียง ทำให้ประธานสภาผู้แทนราษฏร ต้องสั่งปิดประชุม สภาล่ม 2 วันติดกัน

การประชุมสภาผู้แทนราษฏรในวันนี้ 4 ธ.ค.จึงเป็นที่จับตา เพราะหากฝ่ายค้านยืนยันที่จะวอล์คเอาท์ ไม่เข้าร่วมลงมติ และฝ่ายรัฐบาลมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม สภาฯ อาจจะล่มเป็นครั้งที่ 3

จากคะแนนเสียง หรือจำนวน ส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลที่มีอยู่ขณะนี้ 254 เสียง ถ้านับประธานสภาฯ นายชวน หลีกภัย รองประธานสภาฯ 2 คน นายสุชาติ ตันเจริญ และนายศุภชัย โพธิ์สุ องค์ประชุมในฝ่ายรัฐบาลจะมี 250 เสียง
จะขาดไป 4 คน คือ
1. นายชัย ชิดชอบ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ลาป่วย
2. นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ลาป่วย
3. นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ลาไปต่างประเทศ
4. นายกรุง ศรีวิไล ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

ส่วนนายไวพจน์ อาภรรัตน์​ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่มีหมายจับคดีเสื้อแดงบุกการประชุมอาเซียนที่พัทยา ยืนยันว่าเข้าร่วมประชุม

องค์ประชุมที่ต้องครบ 249 เสียง ถ้านับเสียงที่มี 250 เสียง ถ้ามาครบจริง ไม่มีขาด ไม่มีลาเพิ่มอีก การประชุมสภาผู้แทนราษฏรวันนี้ก็จะไม่ล่ม

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ยังยืนยันมี 4 เสียงที่จะยังคงลงมติเห็นด้วยให้ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบ ม.44 โดยนายเทพไท เสนพงศ์​ ยืนยันกับ The Reporters ว่า ส่วนตัวยังคงจุดยืนเดิม ต้องลงมติเห็นด้วยเช่นเดียวกับนายสาธิต วงศ์หนองเตย ผู้ยื่นญัตติให้ศึกษาผลกระทบคำสั่งคณะปฏิวัติ และเท่าที่ทราบ ส.ส. คนอื่นที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะลงมติเห็นด้วย ก็มีนายพนิช วิกติเศรษฐ์ และนายอันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์

Related Posts

Send this to a friend