EVENT

คิง เพาเวอร์ แจกลูกฟุตบอล 5,000 ลูกให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562 ณ ท้องสนามหลวง

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จัดนิทรรศการแสดง 5 โครงการสำคัญ ภายใต้แนวคิด “ปณิธานความดี … มีแล้วแบ่งปัน” ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562 ที่รัฐบาลจัดขึ้นระหว่าง 5-14 ธันวาคม นี้ ณ ท้องสนามหลวง พร้อมแบ่งปัน ด้วยการแจกลูกฟุตบอลให้กับเด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมชมบูธนิทรรศการ คิง เพาเวอร์ เพียงนำบัตรประชาชน มาลงทะเบียน 1 สิทธิ ต่อ 1 ลูก ตลอดการจัดงาน โดยแจกเวลา 11.30 น. และ 17.30 น. ในวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ และเวลา 17.30 น. ในวันธรรมดา

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้นำ 5 โครงการสำคัญที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ยึดแนวทางตามรอยพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้ามั่นคง ยั่งยืน รวมถึงโครงการร่วมบริจาค การสนับสนุนโครงการโดยเสด็จพระราชกุศลต่างๆ มาจัดแสดง อาทิ

โครงการสายข้อมือ “เรา  พระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 โดยจัดทำสายข้อมือสลักข้อความภาษาไทย “เรา พระเจ้าอยู่หัว” และข้อความภาษาอังกฤษ  Long Live The King” จำนวน 1,000,000 เส้น  มีหมายเลขกำกับ 1 –1,000,000 โดยนำรายได้จากการรับบริจาค 100 บาทต่อสายข้อมือ 1 เส้น  ทูลเกล้าฯ ถวายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

สายรัดข้อมือจากโครงการฯ

โครงการ “ไทยทั้งชาติถวายพระพร ร้อยอักษรถวายพระเจ้าอยู่หัว” สายข้อมือ “เรา  พระเจ้าอยู่หัว” รุ่นที่ 2 เชิญชวนประชาชนชาวไทยเขียนข้อความถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ด้วยการบริจาคเงิน 100 บาท รับบัตรถวายพระพรพร้อมรับสายข้อมือ  “เรา  พระเจ้าอยู่หัว” เป็นที่ระลึก

โครงการจัดทำนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งคิง เพาเวอร์ ร่วมกับผู้ผลิตนาฬิกา PARMIGIANI FLEURIER จำนวน 60 เรือน โดยได้รับพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนหน้าปัดนาฬิกาและเชิญตราสัญลักษณ์ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี ประดับที่ด้านหลังตัวเรือน

มวลสารมงคลจากโครงการฯ

โครงการมวลสารมงคล “เรา พระเจ้าอยู่หัว” นำมาจากบัตรถวายพระพรชัยมงคลที่ประชาชนเขียนด้วยความตั้งใจ ด้วยสมาธิจากความรัก และความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙  ร้อยเรียงเป็นตัวอักษรทำให้บัตรถวายพระพรชัยมงคลเป็นที่รวมพลังจิตที่มีคุณค่ายิ่ง หล่อหลอมรวมกับพวงมาลัยและดอกไม้พระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใช้สักการะบูชาพระพุทธรูป ณ พระตำหนักจิตลดารโหฐาน

โครงการจัดการสร้างพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ทรงงาน” (จำลอง) ขนาดความสูง 60 เซนติเมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เมื่อ 5 ธันวาคม 2556  

พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ทรงงาน” (จำลอง)

สำหรับทุกโครงการที่จัดทำขึ้น  คิง เพาเวอร์ ได้นำรายได้ของทุกโครงการ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อการดำเนินงานในโครงการพระราชดำริ ตามพระราชปณิธานที่ต้องการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้ามั่นคง ยั่งยืน รวมถึงเป็น “สัญลักษณ์” ของการแสดงออกซึ่งความรัก ความจงรักภักดี เป็น “เครื่องเตือนใจ” ให้รำลึกถึง  พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9  ที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ตราบนานเท่านาน

ผู้สนใจสามารถร่วมชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 ธันวาคมนี้ ที่ท้องสนามหลวง

Related Posts

Send this to a friend