POLITICS

‘สนธิรัตน์’ ปฏิเสธไขก๊อก พปชร. หากหลุดโผกรรมการบริหาร พปชร. ชุดใหม่

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะรักษาการเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยก่อนเข้าร่วมประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดวันเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยปฏิเสธที่จะชี้แจงถึงกระแสข่าวที่กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้นจะไม่มีตัวตนเอง รวมไปถึงนายอุตม สาวนายน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วย โดยระบุ เพียงว่ายังไม่ถึงขั้นนั้น

ส่วนการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้ จะกระทบต่อตำแหน่งรัฐมนตรีที่ตนเองดำรงอยู่หรือไม่นั้น นายสนธิรัตน์ ระบุว่า เป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งยังไม่ทราบว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีคิดเห็นอย่างไร

ขณะเดียวกัน นายสนธิรัตน์ ยังปฏิเสธที่จะชี้แจงถึงกระแสข่าวการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ หากหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีที่จะมีการปรับในเร็ว ๆ นี้

Related Posts

Send this to a friend