POLITICS

ศาล รธน.นัดอ่านคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พุธ 18 กันยายน เวลา 14.00 น.

โดยเป็นไปตามคำร้องของ ส.ส.จำนวน 110 คน เข้าชื่อยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค 3 ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว จากการเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 วงเล็บ 5 หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา

Related Posts

Send this to a friend