POLITICS

“ศักดิ์สยาม” ย้ำ ขรก.ต้องให้ความสำคัญกับประชาชน ทุกโครงการต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ สั่งแก้ปัญหาเร่งด่วน 4 เรื่องให้เสร็จภายใน 1 เดือน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายการบริหารงานแก่ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ย้ำให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย และประหยัด รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาภาระค่าครองชีพ โดยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ลดภาระงบประมาณให้รัฐบาล และย้ำว่าทุกโครงการของกระทรวงคมนาคมจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะเปิดรับฟังข้อมูลจากข้าราชการและสหภาพรัฐวิสาหกิจ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจของฝ่ายนโยบาย

โดยเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งศึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนมีทั้งหมด 4 เรื่องประกอบด้วยโครงการปรับปรุงถนนพระราม 2 ,ปัญหามลภาวะ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ ,การปรับเวลารถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เข้าเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรและการใช้รถใช้ถนนของประชาชนและการกำหนดอัตราความเร็วบนถนน 4 ช่องทางจราจรขึ้นไป ให้ใช้อัตราความเร็วได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกไปศึกษารูปแบบและเงื่อนไขการอนุญาตบริการรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ,ศึกษาและกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถแท็กซี่รูปแบบเดิม ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน รวมทั้งให้พัฒนาการให้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมโดยสารประจำทาง ให้เป็นรถโดยสารปรับอากาศทั้งระบบ และนำระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E–Ticket มาใช้

Related Posts

Send this to a friend