POLITICS

“วิษณุ” ยัน ครม.หรือ ส.ส. สามารถเข้าชื่อขอประชุมลับปม “ถวายสัตย์ฯ” ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สมควร

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ตามข้อบังคับการประชุมสภา สามารถขอให้เป็นการประชุมลับได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สมควรเปิดเผยต่อสาธารณะ หรืออาจจะประชุมลับในช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้ โดย ครม. หรือ ส.ส.จำนวน 1ใน 5 ของที่ประชุม เป็นผู้ยื่นอย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะขอให้เป็นการประชุมลับหรือไม่เพราะยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะสอบถามในประเด็นใดบ้าง

นายวิษณุบอกว่า ญัตติของฝ่ายค้าน เป็นการตั้งคำถาม ถามครม. ดังนั้นจึงยังไม่สามารถบอกได้ว่านายกรัฐมนตรี จะเข้าไปชี้แจงเองหรือไม่ ส่วนกำหนดวันเปิดอภิปราย วิปฯ 3 ฝ่ายจะหารือกันอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 2 กันยายนนี้ แต่เชื่อว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะหาวันที่เหมาะสมได้

Related Posts

Send this to a friend