POLITICS

“วิษณุ” บอกไม่รู้เสนอชื่อ “สนธิญาณ” เป็นกรรมาธิการ ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ใครก็ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมาธิการได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการเสนอชื่อ นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ผู้บริหารบริษัทสื่อให้เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐ ว่าส่วนตัวไม่ทราบ และไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว แต่มองว่าใครก็สามารถถูกเสนอให้มาทำหน้าที่ในกรรมาธิการชุดดังกล่าวได้ และมีหลายคณะกรรมาธิการที่มีสื่อเข้าไปร่วมเป็นกรรมาธิการ พร้อมขอว่าอย่ามองในแง่ร้าย เพราะยังจะได้ประโยชน์ ที่จะมีพลังขับเคลื่อนและผลักดันการทำงาน

ส่วนคำถามว่านายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จะมาทำหน้าที่ส่วนใดในคณะกรรมาธิการนั้น นายวิษณุ ตอบสั้นๆ ว่าไม่ทราบ

Related Posts

Send this to a friend