POLITICS

“วิษณุ”แนะ 4 ส.ส.งูเห่าอนาคตใหม่ ปรึกษา กกต.หาทางออก เชื่อโอกาสคงสภาพ ส.ส.มีมาก แม้ยังไม่ได้หนังสือรับรองจากพรรคเดิม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นกรณีปัญหาของ 4 ส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่แล้วไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยที่ยังไม่ได้รับหนังสือยินยอมอย่างเป็นทางการจากพรรคอนาคตใหม่ว่า การที่พรรคอนาคตใหม่ได้ประกาศผ่านสื่อขับ 4 ส.ส. พ้นพรรค ถือว่าเรื่องได้ยุติลงแล้วและถือว่า 4 ส.ส.พรรคอนาคตใหม่มีความสุจริตที่ได้รับรู้ว่าตนเองได้ถูกขับออกจากพรรค และต้องหาพรรคใหม่สังกัด โดยหากตรวจสอบแล้วว่าตนเองไม่มีรายชื่อเป็นสมาชิกพรรค ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันได้

“การที่ 4 ส.ส. ยังไม่ได้หนังสือรับรองจากพรรคอนาคตใหม่ แล้วไปสมัครพรรคอื่นนั้น โดยหลักเบื้องต้นถือว่ายังไม่มีเจตนา เพราะพรรคมีมติขับออกแล้ว ส่วนหนังสือยืนยันจะตามมาทีหลังก็ได้ ดังนั้นทั้ง4 ส.ส. ยังไม่ถือว่าเป็นสมาชิกสองพรรค ถ้ามติพรรคเดิมถูกขับออกก็เป็นสมาชิกพรรคใหม่ แต่หากมติไม่ถูกต้องก็เป็นสมาชิกพรรคเดิม ทำให้ยังไม่หลุดการเป็น ส.ส. เพราะยังมีพรรคสังกัด”

นายวิษณุบอกว่า เรื่องนี้ กกต.จะเป็นคนดูแลและให้คำปรึกษาได้ เพราะกรณีนี่ถือว่ายังไม่มีความชัดเจน คล้ายๆกับขึ้นโรงพัก ไปลงบันทึกประจำวันไว้ให้รับทราบไว้ก่อน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้ตั้งใจเป็นสมาชิกสองพรรค ทั้งนี้หาก กกต จะยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ก็จะเป็นในประเด็นของ 4 สส เป็นสมาชิกสองพรรค ซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้น

Related Posts

Send this to a friend