POLITICS

“วันนอร์” โต้ “พลเอก อภิรัช” วิพากษ์การเมืองผิดวินัยกลาโหม ชี้ หากเป็นประเทศประชาธิปไตยถูกสั่งปลดแล้ว

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายหลัง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้บรรยายเรื่องพิเศษหัวข้อเรื่อง “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” ที่หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ภัยคอมมิวนิสต์ในอดีต มาถึง “สงครามลูกผสม” หรือ “สงครามไฮบริด” ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีบางช่วงบางตอนพูดเกี่ยวโยงทางการเมือง และกล่าวถึงนักการเมืองด้วย

นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า การที่ ผบ.ทบ.พูดแบบนั้นไม่ถูกต้อง ซึ่งคงจะมีการดำเนินการในทางที่เหมาะสมต่อไป เพราะการบริหารราชการแผ่นดินนั้นแยกระหว่างข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำนั้นมีระเบียบวินัย มีกฎกติกา ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ก้าวก่ายเรื่องการเมือง และข้าราชการประจำต้องปฏิบัติตามนโยบายของข้าราชการการเมือง พรรคการเมือง และฝ่ายบริหาร

ซึ่งฝ่ายบริหารนำนโยบายมาจากสภาผู้แทนราษฏรที่ประชาชนเลือกเข้ามา นี่คือระบบประชาธิปไตยของประเทศ แต่ถ้าเราปล่อยให้ข้าราชการประจำซึ่งถืออาวุธด้วยวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองต่อไปเราจะปกครองกันยังไง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารมีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหมจะสนับสนุนพรรคการเมืองไม่ได้ หรือจะพูดจาดูหมิ่นพรรคการเมืองหรือบุคคลในพรรคการเมืองเป็นข้อห้ามของข้าราชการประจำ แค่การสวมชุดเครื่องแบบเข้าไปในพรรคการเมืองยังไม่ได้เลย

ข้าราชการประจำกระทรวงกลาโหมตั้งระเบียบตั้งแต่สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่นี่ไม่อยู่ในระเบียบวินัย คนเป็นทหารมีอาวุธแต่ไม่มีวินัย ประเทศอันตราย เพราะฉะนั้นผมต้องพิจารณาส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้ ว่าเป็นการพูดเรื่องความมั่นคง ก็ต้องพูดในสภากลาโหมกับทหารผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่เชิญสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนมาฟังพูดด่านักการเมือง ซึ่งระบบนี้ไม่มี ผมทำงานการเมืองมา 50 ปีไม่เคยเห็นแบบนี้ และไม่มีในประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกด้วย ประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่เขาไม่ยุ่ง

วันมูหะมัดนอร์ ย้อนประวัติศาสตร์ว่า จำได้ไหมสงครามโลกครั้งที่สอง พลเอก แมกอาเธอร์ ผู้บัญชาการทหารภาคแปซิฟิก คุมทหารของฝ่ายพันธมิตรในภูมิภาคเอเชีย ถูกปลดในระหว่างสงครามเพราะพูดจาก้าวก่ายการเมือง หรือประธานาธิบดีพูดอะไรก็สวนโต้มาว่าให้กองทัพพันธมิตรบุกจากเกาหลีถึงจีน ซึ่งประธานาธิบดีไม่ต้องการรบ ประธานาธิบดีสั่งปลดทันทีในวันรุ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อประธานาธิบดีในฐานะฝ่ายบริหารสั่งปลด ผู้บัญชาการก็เต็มใจเดินกลับประเทศ นี่คือตัวอย่างของการบริหารประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ยกเว้นเราจะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์

“แต่ก็แปลกใจท่านบอกว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นคอมมิวนิสต์ ทางภาคใต้จะแบ่งแยกดินแดน แต่ตัวเองกลับซื้ออาวุธจากประเทศคอมมิวนิสต์อย่างหน้าตาเฉย คอมมิวนิสต์คือสิ่งที่ดี ระบบของประเทศต่างๆเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ควรจะประณาม และไม่ควรจะสร้างความแตกแยกกับคนในชาติ การพูดของท่านไม่สร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศ และไม่ทราบว่าท่านต้องการอะไร” นายวันนอร์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend