POLITICS

รมว. เกษตรฯ กำชับกรมชลฯ เฝ้าระวังพายุอีก 1 ลูก สั่งเร่งหาพื้นที่ทำแก้มลิงเพิ่ม ยึดบางระกำโมเดล เป็นแนวทางดำเนินการ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์กับสำนักชลประทานทั่วประเทศ ย้ำให้บริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเนื่องจากมีทั้งภัยแล้งและอุทกภัยเกิดขึ้นพร้อมกัน รวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับพายุที่อาจจะเข้าไทยในพื้นที่ภาคกลางอีก 1 ลูกก่อนสิ้นฤดูฝนนี้

นายเฉลิมชัยขอให้กรมชลประทานทำงานเชิงรุก เน้นการป้องกันและการวางแผนที่ดี เตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันที โดยต้องป้องกันไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและ พื้นที่การเกษตรที่กำลังจะเก็บเกี่ยว เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งขอให้เร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำลด เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

นอกจากนี้ยังขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปศึกษาวิธีการจูงน้ำ และหาพื้นที่ทำแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำให้มีใช้ตลอดฤดูแล้ง ขณะเดียวกันให้สามารถปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงทุ่ง สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง โดยยึดบางระกำโมเดล มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ ก่อนเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ซึ่งจะเริ่มกลางเดือนตุลาคมนี้นั้น นายเฉลิมชัยสั่งการให้กรมชลประทานเร่งตรวจสอบโครงการบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดให้สามารถดำเนินการได้ทั้งระบบรวมทั้งเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งวัชพืช สิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำลำน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ท่วมซ้ำซากอย่างเช่น อำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แต่ที่เป็นห่วงที่สุดคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่โครงการบรรเทาอุทกภัยยังไม่สามารถทำได้ครบทั้งระบบ

ขณะที่นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานบอกว่า ขณะนี้ได้กำชับให้สำนักชลประทานทุกแห่งดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำที่วางไว้ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาที่ต้องรับน้ำเหนือจากแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ซึ่งต้องควบคุมการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทไม่ให้เกิน 900 ลบ.ม. ต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดท้ายเขื่อน

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน ยังคงมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 14 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สกลนคร และนครพนม

Related Posts

Send this to a friend