POLITICS

“รมช.เกษตร” สั่ง กรมวิชาการเกษตร ชะลอร่างกม.อนุญาตต่อทะเบียนการค้าสารเคมีอันตรายและให้ยกเลิก พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซส ภายในสิ้นปีนี้

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ทบทวนเรื่องสารเคมีอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงใหม่ทั้งหมด ประกอบด้วย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซส รวมถึงปุ๋ย ยา และสารเคมีชนิดอื่น ๆ โดยเตรียมออกพระราชบัญญัติในการอนุญาตการพิจารณาทบทวน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ภายในเดือนนี้

“กฎหมายที่ต้องทบทวน เราขอระงับและขอมาดูก่อน ยืนยันว่า พ.ร.บ.การอนุญาต ให้ระงับทุกอย่าง แล้วมาดูกันใหม่อีกที ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็ยืนหยัดกับนโยบายนี้ ดังนั้นจะต้องทำให้เด็ดขาดและรวดเร็วขึ้น เพื่อไม่ให้มีการอนุญาตในสิ่งที่ผิด”นางสาวมนัญญา กล่าว

Related Posts

Send this to a friend