POLITICS

รมช.ศึกษา หนุนเปิดหลักสูตรกัญชา ทำความเข้าใจกับประชาชน

นางสาวกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมสวนภูมิภูเบศร อุทยานการเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ จ.ปราจีนบุรี ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างสวนแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ซึ่งจะทำให้คนไทยไม่ลืมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า พร้อมสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรกัญชาศึกษา หลังเกิดกระแสตื่นตัวเรื่องการใช้กัญชารักษาโรคกันมาก เนื่องจากกัญชามีทั้งคุณและโทษ จึงจำเป็นต้องให้ความรู้กับประชาชน ถึงวิธีการใช้อย่างถูกต้อง

โดยเบื้องต้นได้หารือกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในฐานะของผู้มีความรู้ในเรื่องกัญชา สร้างการเรียนรู้ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ด้านลักษณะของพฤกษศาสตร์ของกัญชา ด้านเกษตรกรรม เจาะลึกเทคนิคการเพาะปลูก การสกัดสารสำคัญโดยนวัตกรรมการสกัดทางวิทยาศาสตร์ และการนำไปใช้รักษาโรค รวมถึงด้านเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ เพื่อให้เกิดการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมุนไพร โดยหากได้รับการตอบรับดี ก็จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรภาคประชาชนต่อไป

นางสาวกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Related Posts

Send this to a friend