POLITICS

รมช.มหาดไทย ติดตามไฟป่า พรุควนเคร็ง กระทบประชาชน 3 อำเภอ ล่าสุด จ.นครศรีธรรมราช ประกาศเขตพิบัติภัยแล้ว

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมร่วมกับ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้สรุปมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน ให้รัฐมนตรีได้รับทราบ ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่าปี 2562 มีไฟป่าเกิดขึ้นในป่าพรุควนเคร็งแล้วถึง 87 ครั้ง มีความเสียหายรวมประมาณกว่า 4 พันไร่ ขณะที่ป่าพรุควนเคร็ง เป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับโลก

สำหรับสถานการณ์ล่าสุดนั้น ทางจังหวัดได้ระดมหน่วยงานทุกฝ่ายเข้าควบคุม ไม่ให้ไฟป่าลุกลามไปมากกว่านี้ ส่วนเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้จะเป็นฝีมือมนุษย์หรือไม่นั้น จะต้องสืบหาข้อเท็จจริงอีกครั้ง ในส่วนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเรื่องระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นควัน ทางจังหวัดได้อพยบออกมาอยู่ด้านนอกชั่วคราวแล้ว จึงได้ระดมกำลังเข้าดับไฟป่าอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีชุดเสือไฟจากจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาเสริมทัพด้วย ทางจังหวัดมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามมากกว่านี้

จากนั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกต พร้อมให้กำลังใจ และแจกหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้าน นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้บอกอีกว่าขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเชียรใหญ่ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากหมอกควัน และสถานการณ์ไฟป่า ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานเข้าทำการบูรณาการพื้นที่ระดมสรรพกำลังเข้าให้การช่วยเหลือได้เต็มที่ โดยภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการควบคุมสถานการณ์ให้ได้ รวมถึงประชาชนจะต้องมีความปลอดภัย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

Related Posts

Send this to a friend