POLITICS

รบ.เปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พฤศจิกายนนี้ ดึงจนท. CAT- TOT ช่วยตรวจสอบ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ย้ำว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไม่ได้มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ หรือสืบนำจับ แต่จะเน้นการทำความเข้าใจ เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในหลายช่องทาง โดยจะมีคณะกรรมการตรวจสอบข่าวภายใน 2 ชั่วโมง หากพบว่าเป็นข่าวปลอม ก็จะชี้แจงผ่านช่องทางเดิมทั้ง Facebook และเพจต่าง ๆ เพื่อลดความสับสนของประชาชน

นายพุทธิพงษ์ยอมรับว่า วิธีการนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ที่สำคัญจะต้องทำให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน โดยจะประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแก้ปัญหานี้ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend