POLITICS

มท.1 ยืนยันพิจารณารอบคอบแล้ว จำเป็นต้องซื้อเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิง ย้ำใช้ปฏิบัติงานจริง ไม่ได้นำมารับรองวีไอพี

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงถึงกรณีที่มีสมาชิกสภาฯ เปรียบเทียบระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีว่าเป็นคนละคนกัน ไม่เหมือนกัน สิ่งที่ควรวิพากษ์วิจารณ์ก็น่าจะเป็นเรื่องของความสามารถที่ตนมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีมีเต็มเปี่ยม และมีความจริงใจในการทำงาน อย่าเอาไปเปรียบเทียบกัน

ส่วนการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ที่จะใช้งบประมาณในปี 2564 ยืนยันจะใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดเพื่อทำให้เกิดระบบในการดับเพลิง ยืนยันไม่ได้ตั้งกองบินหรือฝูงบิน แค่เพียงขอซื้อเฮลิคอปเตอร์ตามความจำเป็นเท่านั้น ซึ่งได้ทำความร่วมมือกับกองทัพบกในการผลิตนักบินให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยด้วยแล้ว จะเห็นได้จากไฟไหม้ป่าที่ภาคเหนือทำให้เสียพื้นป่าไปจำนวนมาก เพราะมีเฮลิคอปเตอร์ใช้ดับเพลิงเพียงลำเดียว ซึ่งทั้ง 6 ลำที่คาดว่าจะจัดซื้อจะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน 4 ลำ และสำรองเผื่อซ่อมบำรุงอีก 2 ลำ

พร้อมย้ำว่าเฮลิคอปเตอร์ที่จัดซื้อจัดจ้างมิได้นำมาใช้สำหรับงานธุรการ หรือไว้รองรับวีไอพี แต่ใช้เพื่อปฏิบัติงานเท่านั้น และย้ำว่าได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างเฮลิคอปเตอร์

ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นขึ้นอยู่กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จะโปร่งใสหรือไม่ ให้เป็นหน้าที่กระบวนการตรวจสอบ ซึ่งมีกฎหมายรองรับไว้อยู่แล้ว และก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ในอดีตใครที่ทุจริตก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมด

Related Posts

Send this to a friend