POLITICS

มติวิปรัฐบาลตั้ง “พีระพันธุ์” นั่งประธาน กมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิปรัฐบาล มีมติเสนอชื่อนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายชินวรณ์ยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ติดใจ และไม่ขัดข้องที่นายพีระพันธุ์ จะมานั่งเป็นประธานฯ แม้ก่อนหน้านี้ พรรคเคยเสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มานั่งในตำแหน่งนี้ก็ตาม เพราะเป้าหมายหลักของการตั้งกมธ. ก็เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จริง

“พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่มีนโยบายชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและปัญหาอุปสรรคต่อระบอบประชาธิปไตย และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน พรรคก็ยินดีให้ความร่วมมือ”นายชินวรณ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend