POLITICS

“ภูมิธรรม”ย้ำ กล่าวคำถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ เป็นความผิด ครม.ทั้งคณะ แนะนายกฯ เร่งแก้ไขให้ถูกต้องตามรธน.

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ย้ำว่าการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกถ้อยคำที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลนี้จะสามารถแก้ไขได้เร็วและง่ายกว่านี้ หากผู้นำของประเทศ มีความกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงและพร้อเผชิญกับปัญหาเพื่อให้เรื่องจบลงอย่างไม่เสียเวลาประเทศ ด้วยการ กลับไปทำสิ่งที่ทำผิดให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ โดยนายกรัฐมนตรี มีหนังสือกราบบังคมทูล ขอพระราชทานอภัยโทษและขอพระบรมราชานุญาต นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ อีกครั้ง ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและขั้นตอนต่างๆให้ครบถ้วน เพียงเท่านี้รัฐบาลก็จะเรียกความถูกต้องและความเชื่อมั่นกลับมาได้อีกครั้ง

นายภูมิธรรมยังแสดงความกังวลต่อทัศนะคติของพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีต่อพรรคการเมืองบางพรรคและต่อคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย เพราะอาจจะทำให้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยไปไกลเกินกว่าที่ควรจะเป็น

นายภูมิธรรมมองว่า หัวใจของการแก้ไขความขัดแย้งและความเห็นต่างในสังคมคือ การคิดบวก ,หลีกเลี่ยงการพูดและการกระทำที่จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจหรือความแตกแยก จึงไม่อยากเห็นผู้รับผิดชอบฝ่ายความมั่นคงมองมิติเรื่องความมั่นคงในมุมมองแบบเก่าๆ เพราะมั่นใจว่า คนไทยทุกคนต่างมีความรักและความปรารถนาดีต่อประเทศและสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องการให้ประเทศเจริญก้าวหน้า การวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นล้วนอยู่บนพื้นฐานที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปในทางที่ดี

ดังนั้นการมีทัศนะและมองให้เห็นพลังของคนหนุ่มสาว เป็นพลังที่มีคุณค่าและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงประเทศ จะเป็นการเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสังคมไทยได้ดีขึ้น อย่าทำให้ความเข้าใจต่อกลุ่มคนเหล่านี้ผิดแปลกไปจากความเป็นจริงเพราะจะกลายเป็นการเดินนโยบายที่ผิดพลาด ทำให้พลังที่ควรส่งเสริมสังคมกลายเป็นพลังที่ลดทอนศักยภาพของสังคม

“หันหน้ามาร่วมมือกัน คิดบวก คิดเพื่อประเทศ คิดเพื่อประชาชน มุ่งหวัง ที่จะแสวงหาความร่วมมือมากกว่าทำลายกัน แล้วความเชื่อมั่นจะกลับคืนมาสู่สังคมไทย ประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้อีกไกล”

Related Posts

Send this to a friend