POLITICS

“พาณิชย์” ลดเวลาจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเหลือ 2.5 วัน หวังเลื่อนชั้นติดอันดับโลก

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคม บูรณาการการให้บริการเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจพร้อมกับการขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้างได้ ณ จุดเดียว โดยพร้อมให้บริการตั้งแต่วันพรุ่งนี้(16 ต.ค.)เป็นต้นไป

นายวีรศักดิ์บอกว่า การรวมบริการในครั้งนี้จะส่งผลดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจ เพราะเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน-บริษัทจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็จะถือว่านิติบุคคลนั้น ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างโดยอัตโนมัติ และหากในเวลาต่อมาบริษัทมีการจ้างงานก็จะสามารถใช้เลขนิติบุคคล 13 หลัก ขึ้นทะเบียนลูกจ้างได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างงานกับสำนักงานประกันสังคมได้เลย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่ดีขึ้น

และภายในปลายปี จะรวมขั้นตอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรไว้กับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อไป ซึ่งหากเปิดให้บริการแล้วจะทำให้ระยะเวลาการจัดตั้งธุรกิจลดลงจาก 4.5 วัน เหลือเพียง 2.5 วันเท่านั้น

“เชื่อว่าการพัฒนาบริการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการต่างชาติมาเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย ส่งผลดียิ่งขึ้นต่อการจัดอันดับ Ease of Doing Business ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ในปี 2020 และยังช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักลงทุนชาวต่างชาติ นำไปสู่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศที่มั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพต่อไป”นายวีรศักดิ์กล่าว

Related Posts

Send this to a friend