POLITICS

‘พล.อ.ประวิตร’ กำชับดูแลความปลอดภัยทุกกลุ่มชุมนุม ระวังการเผชิญหน้า โดยพร้อมรับฟังและแก้ปัญหาไปด้วยกัน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะตำรวจ เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยของทุกกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ โดยขอให้เพิ่มมาตรการคัดกรอง มิให้มีการแทรกแซงหรือการใช้ความรุนแรงใดๆ ต่อกัน และให้ระมัดระวังการเผชิญหน้าและยั่วยุกันของทุกกลุ่มชุมนุมที่อาจมีความเห็นและจุดยืนที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรงต่อกัน โดยขอให้ใช้บทเรียนในอดีตที่ผ่านมาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยปลอดภัยของสังคมในภาพรวม

พร้อมกันนี้ ขอให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุม ทั้งก่อนและระหว่างการชุมนุม ถึงการปฏิบัติและความรับผิดชอบของการใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็น ตามกรอบกฎหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน ใช้ความความสุภาพและระมัดระวังอย่างที่สุด มิให้เกิดการกระทบกระทั่งกันในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งยืนยันว่า รัฐบาลเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นและการแสดงออกถึงความหวังดีของทุกกลุ่มชุมนุมด้วยความเข้าใจ และพร้อมจะเดินหน้าแก้ปัญหาของสังคมและประเทศชาติไปด้วยกัน

Related Posts

Send this to a friend