POLITICS

พรรคภูมิใจไทย ทำหนังสือถึงประธานสภาฯ แจ้ง 9 ส.ส.อดีตอนาคตใหม่ สังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้ว รวม 61 เสียง

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิไทย (ภท.) ได้ทำหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามี ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่จำนวน 9 คน ได้ขาดจากความเป็นสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ และจำเป็นต้องสังกัดพรรคใหม่ภายใน 60 วัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 9 คนได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

– นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
– นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น เขต 1
– นายกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ เขต 2
– นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 1
– ร้อยตำรวจมณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กทม เขต10
– นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3
– นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต 1
– นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภนมณี ส.ส.กทม. เขต 23
– นายสำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ

เมื่อหนังสือส่งถึงนายชวนแล้วจะส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยมีสมาชิกในสภาผู้แทนราษฏร จาก 52 คน เพิ่มขึ้น 9 คน เป็น 61 คน ส่งผลให้เป็นพรรคการเมืองที่มีลำดับใหญ่เป็นลำดับที่ 3ของประเทศ แทนพรรคประชาธิปัตย์ และใหญ่เป็นอันดับสองของพรรคร่วมรัฐบาล

Related Posts

Send this to a friend