POLITICS

“พปชร.” ติวเข้ม ส.ส. รับมืออภิปรายงบฯ เตรียม 25 ส.ส.ตอบโต้ฝ่ายค้าน ขณะที่ประธานวิปรัฐบาลไม่ห่วงเสียงปริ่มน้ำ

พรรคพลังประชารัฐเรียกประชุมส.ส.ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ที่จะมีขึ้นวันที่ 17-19 ต.ค.นี้ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณเข้าชี้แจงและแจกเอกสารรายละเอียดงบประมาณให้ ส.ส. นำไปศึกษาและทำความเข้าใจ

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ได้เพิ่มจำนวนผู้อภิปรายในส่วนของพรรคพลังประชารัฐจาก 15 คนเป็น 25 คนเนื่องจากทราบว่าผู้อภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้านมีเป็นจำนวนมาก โดยในวันพรุ่งนี้ จะประชุมเพื่อกำหนดกรอบการอภิปรายและเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง

ทั้งนี้เบื้องต้นมีการจัดสรรเวลาการอภิปราย ให้ฝ่ายค้านอภิปรายสลับกับฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ 15 ชั่วโมงรวมเป็น 30 ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลง จะเป็น 32 ชั่วโมง โดยเผื่อเวลาประท้วงอีก 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 35 ชั่วโมง คาดว่าจะเริ่มประชุมได้ในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 ต.ค.นี้ ไปจนถึงเวลา 23.00 น. ส่วนวันที่ 18 ต.ค. จะเริ่มเวลา 09.30 – 23.00 น. และวันที่ 19 ต.ค. จะเริ่ม 10.00 -​18.00 น.

“หากฝ่ายค้านขอเพิ่มเวลาอภิปรายฯ ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเพิ่มด้วย โดยพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องพร้อมโหวตตลอดเวลา ยืนยันว่าไม่ห่วงเรื่องเสียงปริ่มน้ำ เพราะได้เตรียมการและซักซ้อม ทำความเข้าใจกันมาเป็นอย่างดี”นายวิรัชกล่าว

Related Posts

Send this to a friend