POLITICS

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ติดค้างจากสนามบินฮ่องกงที่เริ่มออกเดินทางมาถึงในวันนี้

พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระบุว่า มีผู้โดยสารจากสนามบินฮ่องกงที่ตกค้างอยู่ฮ่องกงจำนวนมากภายหลังจากที่มีการปิดสนามบินไปเมื่อวานนี้ เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมใหญ่ และในเช้าวันนี้สนามบินฮ่องกงได้มีการเปิดทำการบินได้เป็นปกติแล้ว ทำให้ในวันนี้จะมีผู้โดยสารทยอยเดินทางถึงประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองทุกช่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศไทยให้เกิดความรวดเร็วมากที่สุด

ทั้งนี้ได้สั่งการให้ตำรวจระดับผู้บังคับการลงไปควบคุมดูแลอำนวยความสะดวก และแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยตัวเอง และหากเกิดสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่เรียบร้อย หรือเกิดปัญหาติดขัดตนก็จะลงไปสั่งการด้วยตนเอง

แต่ถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงปัญหาหลังผู้โดยสารจากฮ่องกงเริ่มทยอยเดินทางมาถึงประเทศไทย

Related Posts

Send this to a friend