POLITICS

“ปิยบุตร” รับซ้ายดัดจริต ย้ำ ไม่เคยคิดแก้มาตรา 1 เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่บรรยายพิเศษในหัวข้อ แผ่นดินของเรา ในมุมมองประชาธิปไตย บทบาทของประชาชนในการสร้างชาติ ซึ่งนายปิยบุตร ยอมรับว่าเป็นการบรรยายที่เป็นปฏิกิริยาต่อการบรรยายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เมื่อวานนี้

นายปิยบุตร กล่าวว่า การบรรยายนี้ต้องเริ่มจากคำว่าแผ่นดินของเรา หรือ our country ,our land หรือบางที่อาจจะเรียกว่า มาตุภูมิ หรือ ปิตุภูมิ หรือ,mother land ,father land

ส่วนคำว่า ชาติ หรือ nation คือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างจิตนาการร่วมกันของคนในชาติที่มาอาศัยร่วมกัน เป็นการพิจารณาจากชาติกำเนิด จากภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งเรารวมกันเป็นชาติเดียวกัน ร่วมประดิษฐ์เหมือนกัน เราอาจจะมีสีผิวไม่เหมือนกัน

ชาติจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ในการหลอมรวมกัน ก่อเกิดจากจิตสำนักร่วมกันของความเสียสละที่จะทำรวมกันในอดีต และจะทำร่วมกันในอนาคต ซึ่งชาติเกิดมาได้เพราะต้องการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ยิ่งใหญ่ Unity ที่จะร่วมกันในอนาคต

นายปิยบุตร กล่าวว่า ทำอย่างไรให้คนที่อยู่ในปัจจุบันคิดถึงอดีตและอนาคตร่วมกัน รูปธรรมที่ปรากฏในปัจจุบันคืออะไร ซึ่งประวัติศาสตร์ ไทยมีหลายสกุล เช่น สกุลกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เขียนมาในรัชสมัย ในหลวง ร.5 และ ร.6

แต่นักประวัติศาสตร์เห็นตรงกันว่า จิตสำนึกของคำว่าชาติ เกิดขึ้นเพราะคนในยุคหลังไปเขียนให้ว่าชาติมีแต่สมัยโบราณ เกิดขึ้นเพราะคนยุคปัจจุบัน ต้องการสร้างชาติ จึงต้องมีจิตสำนึกในอดีตร่วมกัน และฝันถึงอนาคตร่วมกัน

แต่ทุกคนอยู่ในยุคปัจจุบันจะทำอย่างไรให้คนในปัจจุบันเชื่อมั่นในอดีตร่วมกัน ฝันถึงอนาคตร่วมกัน เราต้องอยู่กับปัจจุบัน เป็นโลกสมัยใหม่ที่ถอดรื้อเอาความศักดิ์สิทธิ์ออกจากผู้ทรงอำนาจสูงสุด เป็นแผ่นดินหรือชาติที่คนทุกคนเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพเสมอภาค พึ่งพาอาศัยกันฉันท์มิตร เคารพความแตกต่างหลากหลายของผู้อื่น

ถ้าเราอยากให้คนในชาติมีจิตสำนึกร่วมกัน จำเป็นต้องสร้างประชาชน เพื่อให้ประชาชนมาสร้างชาติ จึงเท่ากับประชาชน ประชาชน จึงเท่ากับชาติ ไม่มีประชาชน ก็ไม่มีชาติ ถ้าประชาชนไม่ถูกสร้างขึ้นมา ก็ไม่มีวันสร้างชาติได้ ประชาชนและชาติ จึงเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน มันเป็นหน่อเนื้อ ทุกอนูร่วมกัน

นายปิยบุตร กล่าวว่า เรื่องที่ 2 ที่อยากบรรยาย คือ รูปของรัฐ มี 2 เกณฑ์ในการแบ่ง

1.เราพิจารณาว่า ที่มาของประมุขของรัฐ มาทางไหน ถ้าหากมาทางสืบทอดสายโลหิต เราเรียก ราชอาณาจักร ถ้าที่มาของรัฐมาจากการเลือกตั้ง มาจาก สาธารณรัฐ

2.การจัดวางโครงสร้างภายในรัฐ คือ สหพันธรัฐ และรัฐเดี่ยว

รัฐธรรมนูญในโลก เขียนว่า บทบัญญัติ เป็นนิรันดร ห้ามแก้ไขรูปของรัฐ แต่หลายประเทศ เห็นว่า ควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ให้แก้ยากเป็นพิเศษ เช่น ราชอาณาจักรสเปน กำหนดให้เป็นสหพันธรัฐ ได้ แต่ยากหน่อย โดยห้ามแก้รัฐธรรมนูญ จนกระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กระทบนิติรัฐเป็นต้น

ประเทศไทย เรามี รธน.มา 20 ฉบับ ใน รธน.ปี 2560 ในมาตรา 255 การแก้ไขรธน.ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนรูปของรัฐ จากราชอาณาจักร หรือจากการเป็นรัฐเดี่ยว แก้ไม่ได้เด็ดขาด

เมื่อไปดู รธน.2560 มาตรา 256 (8) ถ้าแก้ไขหมวดที่ 1,2,15 ต้องผ่านประชามติ คือผ่านรัฐสภาแล้วต้องผ่านประชามติอีกรอบหนึ่ง

ดังนั้น มาตรา 1 แก้ได้ แต่แก้ได้แล้ว ห้ามมีผลการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนรูปของรัฐ จากราชอาณาจักร หรือเปลี่ยนรูปของรัฐจากการเป็นรัฐเดี่ยว

นายปิยบุตร กล่าวว่า การวิจารณ์ของ ผบ.ทบ.จึงอย่าใช้ความรู้สึก หยิบ รธน. ม 255,256 ที่พวกท่านร่างมานั้นมาดูเสียก่อน อย่าหยิบความรู้สึกของ นักวิชาการคนหนึ่ง เพื่อทำลายการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้าน จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งไม่จริง เพราะฝ่ายค้านยืนยันว่าจะไม่แตะหมวด 1 และ หมวด 2

“ผบ.ทบ.อย่าทำลายความชอบธรรมของฝ่ายค้านในการแก้ไข รธน. พวกเราใช้ช่องทางตามระบบ ไม่มีทางแก้ระบอบการปกครอง ไม่มีวัน ไม่มีทาง ไม่มีสิทธิ ที่จะคิด แล้วเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง” นายปิยบุตร กล่าว

“พรรคการเมือง ส.ส.และพี่น้องประชาชน แก้รัฐธรรมนูญ ตามระบบ มีกรอบตามรัฐธรรมนูญ แต่ตรงกันข้าม คณะรัฐประหาร เวลามายึดอำนาจการปกครองประเทศ เขาฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับ นั่นหมายความว่า ข้อห้ามด้านการแก้ไข ไม่มีมีอีกแล้ว”

“รัฐประหาร ต่างหาก ที่ฉีก รัฐธรรมนูญ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่รัฐสภา เปลี่ยนแปลงไม่ได้ อยากให้คิดให้ดีว่าเรื่องสำคัญแบบนี้ในท้ายที่สุดแล้ว คนที่มีปากกา มีมือ มีปาก มีความคิด กับคนที่มีอาวุธ ใครกันแน่ที่ แก้มาตรา 1 ได้”

ส่วนประเด็นที่ 3 นายปิยบุตร กล่าวถึง กระบวนการทำให้รัฐกลายเป็นรัฐทหาร Militarization of state ซึ่งถ้าอยากให้กองทัพมีบทบาทตลอดไป ต้องให้ประเทศมีวิกฤตตลอดเวลา เพราะวิกฤตนำมาซึ่งอำนาจพิเศษ ของกองทัพ ของทหาร นำมาซึ่งการแทรกแซงทางการเมือง จึงมีความพยายามทำให้ข้อยกเว้น เป็นเรื่องทั่วไป ทำเรื่อง Generatralization of exception เป็น Permanent state of exception เอาข้อยกเว้นเป็นเรื่องทั่วไปให้อำนาจพิเศษอยู่กับเราอย่างถาวร เช่น ม.44

โดยมีการประดิษฐ์วาทกรรม เพื่อคงอำนาจพิเศษ เช่น ภัยความมั่นคง ภัยคอมมิวนิสต์ จาบจ้วง ล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ แบ่งแยกดินแดน ทุจริตคอร์รัปชั่น บ้านเมืองแตกแยก ชักศึกเข้าบ้าน ล้างสมองคนรุ่นใหม่ แล้วใช้การรัฐประหาร มาแก้วิกฤต ซึ่งเป็น วงจรหยุดยั้งประชาธิปไตย เป็นรัฐประหารเพื่อหยุดยั้งประชาธิปไตย

เราลุ่มๆดอนๆคิดสูตร ประชาธิปไตยครึ่งใบ ได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งที่มาของ รธน.40 มีการรัฐประหาร 49 เพราะความนิยมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง กลายเป็น รัฐประหาร 49 พอคนพวกเดิมกลับมาหนึ่งจึงมีรัฐประหารปี 2557 ซึ่งไม่รู้จะมีอีกเมื่อไหร่

เมื่อไหร่ก็ตามที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
เมื่อไรก็ตามที่ประชาชนปรากฏกายขึ้นเป็นผู้ทรงอำนาจ เมื่อนั้นจะเกิดการรัฐประหาร

ส่วนที่ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่าไทย เข้าสู่สงครามลูกผสม หรือ Hybrid Warfare นั้น ไม่จริง แต่ไทย กำลังเป็น ระบอบลูกผสม Hybrid Regime ที่มี 8 ข้อดังนี้

1.เผด็จการที่มีการเลือกตั้ง
2.อุดมการณ์บังหน้าเพื่อผลประโยชน์
3.โครงการช่วยคนจนแต่เอื้อทุนใหญ่
4.สัมปทานรัฐที่ไม่ได้ทำเพื่อรัฐ
5.ล่าอาณานิคมภายใน
6.ประวัติศาสตร์ที่ไร้ประชาชน
7.ถอยกลับกรมกองแต่ตบเท้าเป็นระยะ
8.ศัพท์ใหม่แต่วิธีคิดแบบเก่า

เรากล่าวว่าเราไม่เคยตกเมืองขึ้นของประเทศอื่น แต่เรามีการล่าอาณานิคมภายในความเป็นชาติถูกเขียนมาหัวเมืองต่างๆปกครองกัน หัวเมืองกรุงเทพไปล่าหัวเมืองอื่นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีประชาชนอยู่ในนั้น

ผบ.ทบ.บอกจะ Step back ไม่ยุ่งกับการเมือง แต่ท่านมาข้องเกี่ยวการเมือง ท่านสวมเครื่องแบบทหาร พูดความเห็นทางการเมืองอย่างชัดแจ้ง

“ท่านมีศัพท์ใหม่เต็มไปหมด แต่วิธีคิดของท่านยังอยู่ในยุคสงครามเย็น ว่ามีความคิดแตกต่างกัน ตรงข้ามกับยุคคอมมิวนิสต์เบ่งบาน”

และ จาก warfare โลกกำลังเป็น lawfare ใช้กระบวนการทางกฏหมายดำเนินการ เริ่มต้นที่ละตินอเมริกา ใช้ 2 กลไก

1.เอาเรื่องในทางการเมืองไปอยู่ในมือของศาลให้หมด ปรากฏให้เห็นอำนาจศาลรัฐธรรมนูญมาในนามของ Rule of Law

2.medialization of Judical/political case ที่ให้ข่าวช่วยตอกย้ำ สร้างความชอบธรรม

law fare กำลังใช้กลไกนี้ เช่นที่บราซิล

นายปิยบุตร จึงถามว่า เราจะฝาก แผ่นดินของเรา อนาคตลูกหลานของเรา ประเทศไทยไว้กับคนสามกลุ่มนี้หรือ

1.กองทัพที่ไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยแทรกแซงการเมืองได้เสมอ พร้อมรัฐประหารทุกเวลา
2.สื่อยุยง ปลุกปั่น ดาวสยาม 4.0
3.รัฐบาลสืบทอดอำนาจ

“ถามท่านกลับไปดังๆ ปัญหาประเทศชาติ เราจะปล่อยให้กองทัพ สื่อดาวสยาม 4.0 และรัฐบาลสืบทอดอำนาจให้เราหรือครับ”

นายปิบุตร กล่าวว่า อยากเชิญชวน ผบ.ทบ.กองทัพ ชนชั้นนำ มาร่วมพูดคุย อย่ามองคนเห็นต่างภายในใจของท่าน ท่านต้องยอมรับยอมรับความเป็นจริง
ปรากฏการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ ปฏิเสธไม่ได้อีกแล้ว เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

“ท่านต้องกล้ายอมรับ มีประชาชน คนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ตื่นรู่แล้ว ถ้าท่านคิดว่าคนพวกนี้ถูกปลุกปั่น ท่านคิดว่าคนพวกนี้ไม่หวังดี มี Master Mind ท่านจะทำอย่างไรกับคนพวกนี้”

นายปิยบุตร เรียน ผบ.ทบ.ว่า ท่านอย่ากังวลใจกับผม กับคุณธนาธร กับอนาคตใหม่ กับคนที่สนับสนุนอนาคตใหม่ ท่านอาจคิดว่า

“ผมเป็นพวกซ้ายจัดดัดจริต ผมไม่เถียง ผมศึกษาการปฏิวัติทั่วโลก เพื่อเป็นบทเรียน ทำอย่างไร ไม่ให้ประเทศไทย ไม่เจอสถานการณ์แบบนี้ การเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ คือ ปฏิวัติ หรือ ปฏิรูป ผมศึกษาเรื่องปฏิวัติแต่ผมสนับสนุนประเทศไทยให้ปฏิรูป”

พวกเรามีแต่ความปราถนาดี เราพร้อมที่จะปฏิรูปประเทศนี้ไปด้วยกันกับท่าน การที่ท่านบรรยายเมื่อวานนี้ไม่ได้เป็นผลดี มีแต่ตอกลิ่ม สร้างความแตกแยก แบ่งแยก ในยุคสมัยสงครามเย็น เราพยายามตีหน้าคนว่าเป็นคอมมิวนิสต์ เราถึงเกิดเหตุแบบ 6 ต.ค.19

ท่านพูดถึงพ่อท่าน ถึงทหาร ท่านน้ำตาคลอ ผมก็ซาบซึ้งไปด้วย แต่อีกด้านหนึ่ง มีประชาชนที่ล้มตายจากความแตกแยกภายในชาติเหมือนกัน

“แทนที่จะยอมรับความเป็นจริงว่ามีคนคิดไม่เหมือนกัน มีคนตื่นรู้แล้ว แทนที่จะมาพูดคุยเจรจา แต่กลับมาตอกลิ่ม วิธีการแบบนี้ ท่านจำลองให้เกิดสงครามเย็นในประเทศนี้อีก ทั้งๆที่มันไม่มี ทำเพื่ออะไร เพื่อให้มีบทบาทอย่างนั้นหรือ”

ท่านไม่เข้าใจ บริบทการเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เข้าใจความมั่นคงในยุคใหม่ ท่านไม่เข้าใจเลย ตรงกันข้ามกลับสร้างความเกลียดชังในชาติ

นายปิยบุตร เป็นห่วงว่าจะเกิด Clash of generation
ผมไม่อยากให้เกิด พรรคอนาคตใหม่ มีคนรุ่นใหม่และรุ่นพ่อรุ่นแม่ ไม่เคยคิดแบ่งแยกรุ่น คนทุกรุ่นต่างใฝ่ฝันถึงสังคมใหม่ แทนที่ท่านจะทำความเข้าใจกับคนหนุ่มสาว ต่อไปจะแตกแยกทางรุ่น หรือ Clash of generation

นายปิยบุตร ย้ำว่า การบรรยายของผมวันนี้ จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีการบรรยายเมื่อวานนี้ เพราะ กังวลใจว่าการบรรยายของ ผบ.ทบ.จะสร้างปัญหามากกว่าเดิม จึงสื่อสารไปยัง ผบ.ทบ.ท่านยอมรับความเป็นจริงเดินหน้าปฏิรูปประเทศร่วมกัน พร้อมกับคนทุกรุ่นทุกวัย

“มาร่วมกันสร้างชาติแห่งนี้ขึ้นมาด้วยประชาชน ยึดมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพความหลากหลายของคนในชาติ มีแต่วิธีการนี้เท่านั้นที่จะช่วยประเทศชาติได้”

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่

Related Posts

Send this to a friend