POLITICS

นายกฯ ยัน ถวายสัตย์ปฏิญาณตนถูกต้องตาม รธน. พร้อมอ่านพระปฐมบรมราชโองการให้ชาววังทองฟัง บอกไม่กลัวเพราะทำตามขั้นตอน

วันนี้ (4 ก.ย. 62) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่วัดดงพลวงฯ ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายกรัฐมนตรี กล่าวกับประชาชนว่า ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกับพายุที่จะมาอีกลูก นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเป็นห่วงประชาชนทุกคน และจะพยายามดูแลให้ทั่วถึงและให้ดีที่สุด แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ คนไทยต้องรักคนไทยด้วยกัน เผื่อแผ่เแบ่งปัน และเข้าใจซึ่งกันและกัน

รัฐบาลจะทำหน้าที่ในการจัดสรรปันส่วนงบประมาณให้ดีที่สุด และวันนี่ได้ประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเขตภาคเหนือ 17 จังหวัดแล้ว พบว่า มีปัญหาทั้งภัยแล้ง ทั้งพื้นที่นำ้ท่วมซ้ำซาก จึงต้องหาแนวทางเก็บน้ำไว้ใช้ให้ได้ และปัจจุบันน้ำในเขื่อนก็มีปริมาณน้ำน้อย เพราะฝนตกใต้เขื่อนทำ ดังนั้นจึงต้องหาพื้นที่ทำแก้มลิง เพื่อไว้รองรับน้ำ และวันนี้ก็ได้อนุมัติไปหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งด้วย

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวยืนยันถึงประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยถามประชาชนว่า เคยอ่านรัฐธรรมนูญหรือไม่ และตนเองก็ปฏิบัติตามทุกอย่าง เพราะรัฐธรรมนูญเป็นของปวงชนขาวไทย ลงพระปรมาภิไธยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมีพระปฐมบรมราชโองการว่าจะทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน ซึ่งถือว่าสมบูรณ์แล้ว และได้ถามประชาชนกลับว่าตนเองถวายสัตย์สมบูรณ์หรือไม่ ถ้าสมบูรณ์ช่วยไปบอกให้ที และยืนยันด้วยว่าจะไปชี้แจงญัตติอภิปรายทั่วไปในประเด็นนี้ในสภาผู้แทนราษฎรแน่นอน พร้อมขออย่าไปฟังคนอื่นพูด

Related Posts

Send this to a friend